Pytania prawne

Masz problem prawny? Zadaj pytanie! Odpowiedzą specjaliści. Gwarantujemy pełną anonimowość. prawo@medical-tribune.pl

Na pytanie odpowiada adwokat Piotr Pawłowski

kancelaria adwokacka

Czy lekarz na emeryturze i nigdzie niepracujący może wypisać sobie recepty na zniżkę, czy tylko na 100 proc.?

Lekarz będący na emeryturze w zasadzie może nadal udzielać świadczeń zdrowotnych w pełnym zakresie, w tym wystawiać recepty. Możliwość ordynowania leków jest nieodłącznym elementem wykonywania praktyki lekarskiej. Wskazuje na to art. 45. ust. 1 Ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty stanowiący, że: „Lekarz może ordynować leki”.

Lekarz nie traci tego uprawnienia z dniem przejścia na emeryturę i zakończenia pracy w podmiocie leczniczym czy też w formie indywidualnej lub grupowej praktyki prywatnej.

Każdy lekarz, również ten, który ze względu na zaprzestanie praktyki w zawodzie nie zawarł kontraktu z NFZ, ani nie podpisał umowy na wystawianie recept, może ordynować recepty na leki refundowane. Konsekwencją wydania recepty na dany lek przez takiego lekarza będzie jednak to, że pacjent realizujący taką receptę będzie mógł nabyć lek jedynie za pełną odpłatnością. Ograniczenie to znajdzie zastosowanie również, gdy lekarz wystawił receptę na lek objęty refundacją dla siebie (pro auctore) lub dla małżonka, zstępnych bądź wstępnych w linii prostej oraz rodzeństwa (pro familia).

Do góry