Kraj

Milionowe dofinansowania z Unii

Opracowała Marta Pieszczyńska

Blisko 19 mln zł otrzyma Regionalny Szpital Specjalistyczny w Grudziądzu. Kwota ta ma zrefundować 65 proc. kosztów, które lecznica poniosła w związku z budową pawilonu przeznaczonego na Oddział Psychiatryczny.

Dwukondygnacyjny budynek, w którym znajduje się oddział, został oddany do użytku w połowie ubiegłego roku. Stworzono w nim miejsce dla 244 pacjentów, w tym dla 80 na oddziale dziennego pobytu. Całkowity koszt jego budowy i wyposażenia wyniósł ponad 29 mln zł. – Dofinansowanie w wysokości blisko 19 mln zł zrefunduje część wydatków poniesionych przez szpital na tę inwestycję – informuje Marek Nowak, dyrektor grudziądzkiej lecznicy.

Pieniądze, które dostanie szpital, pochodzić będą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. – To największe do tej pory wsparcie ze strony Urzędu Marszałkowskiego dla grudziądzkiej lecznicy – mówi Beata Krzemińska, rzecznik prasowy marszałka regionu. – Wcześniej dofinansowanie trafiło na zakup części szpitalnego wyposażenia dla nowoczesnej pracowni hemodynamicznej oraz na budowę zintegrowanego systemu zarządzania lekami z elektronicznym obiegiem dokumentacji – dodaje.

Nieznacznie mniej, bo 18 mln zł ze środków unijnych (RPO) trafi również na konto Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy. Jak podkreśla Dariusz Szczepański, kierownik brodnickiej placówki, pieniądze te pokryją ponad połowę kosztów związanych z trwającą właśnie przebudową ZOZ. W ramach tej inwestycji zaplanowano m.in. remont poradni specjalistycznych, modernizację pracowni endoskopowej i stanowiska radiologii oraz zakup aparatury medycznej do diagnostyki, terapii i rehabilitacji. Całkowita wartość projektu to 33 mln zł.

Do góry