Kraj

Aktualizacja planu wydatków NFZ

Opracowała Marta Pieszczyńska

Nieco ponad 46 mln zł trafi jeszcze w tym roku na konto Kujawsko-Pomorskiego Oddziału NFZ. Za pieniądze te fundusz planuje m.in. sfinansować świadczenia nielimitowane i część procedur ratujących życie.

Jak informuje Barbara Nawrocka, p.o. rzecznik prasowy NFZ w Bydgoszczy, plan finansowy dla województwa kujawsko-pomorskie go na rok 2014 zakładał kwotę 3 mld 414 mln 407 tys. zł. – W wyniku aktualizacji prognozy przychodów ze składek na ubezpieczenie zdrowotne, jeszcze w tym roku nastąpi zmiana wspomnianego planu, na skutek czego dla Kujawsko-Pomorskiego Oddziału NFZ przewidziano kwotę 46 mln 118 tys. zł – wyjaśnia rzecznik.

Wiadomo już, że gdy tylko pieniądze trafią na konto funduszu, w pierwszej kolejności zasilą one ambulatoryjną opiekę specjalistyczną w regionie. Zgodnie z zapowiedzią NFZ, efektem tego ma być zwiększenie dostępu do specjalistów, na wizytę u których pacjenci muszą czekać najdłużej. – W tej chwili analizujemy kolejki – wskazuje Barbara Nawrocka.

Oprócz AOS dodatkowe środki przeznaczone zostaną również na świadczenia nielimitowane oraz na część ratujących życie (szczególnie z zakresu terapii onkologicznych, takich jak radioterapia).

W ubiegłym roku w ramach aktualizacji planu finansowego do Kujawsko-Pomorskiego Oddziału NFZ wpłynęło 36 mln zł.

Do góry