Kraj

Podkarpacie: Inwestycje, które stały się wyzwaniem

Dorota Zańko

W Szpitalu Wojewódzkim nr 2 w Rzeszowie uruchomiono Oddział Alergologii i Oddział Onkohematologii Dziecięcej. – Udało się zlikwidować białe plamy na Podkarpaciu, bowiem żaden szpital w województwie nie dysponował takimi jednostkami – podkreśla Janusz Solarz, dyrektor szpitala. Oddział Alergologii powstał w pomieszczeniach byłej apteki. Prace adaptacyjne pochłonęły blisko 3 mln zł, a współfinansował je samorząd województwa. Oddział jest niewielki, ośmiołóżkowy. – Po dwa łóżka dla kobiet, mężczyzn i dzieci oraz dwa dla pacjentów diagnozowanych – wylicza dr Marta Rachel, ordynator Oddziału Alergologii. – Najistotniejsze jest to, że pacjenci wymagający pogłębionej diagnostyki nie będą już musieli wyjeżdżać do ośrodków w ościennych województwach – dodaje.

Równie pilne i potrzebne, ale kosztowniejsze, było stworzenie Oddziału Onkohematologii Dziecięcej wraz z pracownią cytostatyków. Dla jego potrzeb wybudowano nowe piętro nad istniejącymi oddziałami dziecięcymi. Inwestycja pochłonęła 15 mln zł. Jest tu 15 łóżek dla dzieci wymagających terapii i dłuższego pobytu oraz cztery łóżka dziennego pobytu. – Przy okazji budowy nowego piętra zmodernizowaliśmy Oddział Dziecięcy – podkreśla dyr. Solarz. – Na ile to możliwe, poprawiliśmy warunki pobytu dzieci i rodziców. Wymieniliśmy stare łóżka, przybyło węzłów sanitarnych – dodaje. Na oddziale ma być leczonych ok. 600 dzieci rocznie. Będą tu przyjmowani także najmłodsi z innych regionów Polski, w których nie ma dostępu do tego typu leczenia. – Ci z Podkarpacia byli do tej pory leczeni w Lublinie, Krakowie czy innych ośrodkach. Onkohematologia dziecięca, ale też alergologia, była marzeniem lekarzy i władz województwa. Teraz stała się wyzwaniem na 2015 rok.

∗∗∗

Szpital MSW w Rzeszowie w grudniu otworzył ponownie Oddział Neurologiczny wraz z pracownią radiologii zabiegowej. Dwa lata temu odszedł jego personel. Nowy oddział liczy 28 łóżek, zatrudnia sześciu specjalistów, 16 pielęgniarek, logopedę, psychologa i trzech rehabilitantów. Radości z otwarcia oddziału i pracowni nie kryje Zbigniew Widomski, szef szpitala MSW. – Nasza radiologia zabiegowa jest jedną z najnowocześniejszych w Polsce – podkreśla. – Skróci czas dotarcia na zabieg pacjentom mieszkającym w zachodniej części Rzeszowa i sąsiadujących powiatach – dodaje.

Do góry