Kraj

Pierwszy w Polsce szpital geriatryczny

Elżbieta Borek

W Krakowie, w miejscu dotychczasowego szpitala MSW, powstał pierwszy w Polsce wielospecjalistyczny szpital geriatryczny.

W 2014 roku szpital przeszedł restrukturyzację, w wyniku której zlikwidowano m.in. część położniczą Oddziału Ginekologiczno-Położniczego oraz Oddział Neonatologii i Pediatrii. W zamian powstał 21-łóżkowy Oddział Geriatrii – który docelowo ma mieć 42 łóżka. Pod kątem starszych pacjentów sprofilowane zostały także inne oddziały. I tak od stycznia br. w szpitalu działają: Oddział Chorób Wewnętrznych i Geriatrii, Chirurgii Ogólnej, Urazowo-Ortopedyczny, Neurologiczny, Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Okulistyczny oraz Izba Przyjęć i Pomocy Doraźnej. Szpital oferuje też wsparcie psychologiczne oraz rozbudowane zaplecze rehabilitacyjne i stomatologiczne. Jest również ośrodkiem kształcenia dla przyszłych lekarzy geriatrów.

– Placówka może wyznaczać standardy geriatrycznej medycyny szpitalnej – mówi dr hab. med. Barbara Gryglewska, małopolski konsultant w dziedzinie geriatrii.

Restrukturyzację szpitala umożliwiła zbiórka pieniędzy przez WOŚP na lepszą opiekę medyczną dla osób starszych oraz przekazanie szpitalowi nowoczesnego sprzętu. Ważną przesłanką były także zmiany demograficzne. W Krakowie mieszka duża populacja ludzi w podeszłym wieku. W 2012 roku 18,4 proc. mieszkańców stanowiły osoby powyżej 65. r.ż., a prognozy demograficzne wskazują, że ich liczba będzie się powiększała.

– Proces restrukturyzacji był uzgodniony z władzami samorządowymi województwa małopolskiego, a także z małopolskim oddziałem NFZ – mówi Krzysztof Czarnobilski, wicedyrektor ds. lecznictwa w tej placówce. – Warto podkreślić, że dzięki wsparciu władz województwa w Krakowie nie doszło do redukcji łóżek położniczych, neonatologicznych i pediatrycznych.

Do góry