Kraj

Unowocześniona chirurgia dziecięca

Elżbieta Borek

Już w lutym, kilka miesięcy wcześniej niż zapowiadano, do zmodernizowanego oddziału chirurgii w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym trafią pierwsi pacjenci. Oddział Chirurgii Dziecięcej znajduje się w najstarszej części szpitala. Co roku hospitalizuje się tu ponad 4 tys. dzieci i przeprowadza ok. 6,5 tys. zabiegów operacyjnych. Od dawna ta część szpitala wymagała remontu i unowocześnienia. Zrealizowany projekt objął modernizację ponad 1564 m2 powierzchni. Zakupiono wysokospecjalistyczne wyposażenie medyczne.

Nastąpiła zmiana organizacji oddziału. Część pomieszczeń przeznaczono na pokoje wielołóżkowe, izolatki, stanowiska pielęgniarskie z zapleczem, pokoje zabiegowe, dyżurki i pokoje socjalne personelu, pomieszczenia gospodarcze oraz magazynowe. Obecnie oddział ma 69 łóżek chirurgicznych, w tym 22 dla niemowląt. Przy każdym pokoju znajdują się łazienki. Są też pomieszczenia socjalne dla rodziców i pomieszczenie dla matek karmiących. Oddziały uwzględniają także inne potrzeby: są telewizory oraz osobna świetlica dla dzieci.

Projekt modernizacji był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Całkowity koszt inwestycji to niemal 13 mln zł. 8 mln zł pochodziło z dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, a ponad 3 mln zł przekazała Gmina Miejska Kraków. Pozostała kwota pochodzi z budżetu państwa.

Jest to istotna inwestycja dla całej wysokospecjalistycznej opieki pediatrycznej w regionie. USD w Krakowie jest szpitalem ostatniej szansy dla najciężej chorych dzieci, przede wszystkim z terenu południowej Polski. Leczeni są tu pacjenci w zakresie wszystkich specjalności pediatrycznych i chirurgicznych.

Do góry