Pytanie prawne

Pytanie prawne

Medium 9778


Czy lekarz pracujący wyłącznie na kontrakcie z jednym świadczeniodawcą musi mieć kasę fiskalną?

1 stycznia weszły w życie nowe przepisy rozszerzające obowiązki lekarzy w zakresie posiadania kas fiskalnych i ewidencjonowania na nich obrotu. Powyższe pytanie jest jednym z istotniejszych nasuwających się w związku z tymi zmianami. Co do zasady, każdy lekarz, który prowadzi swój prywatny gabinet i obsługuje w nim pacjentów, będzie musiał zainstalować kasę fiskalną.

Sprawa ta przedstawia się odmiennie jeśli chodzi o lekarzy świadczących usługi wyłącznie na kontraktach, i to tylko oni mają szansę na zwolnienie z tego obowiązku rejestracyjnego.

Podstawowym przepisem regulującym tę kwestię jest art. 111 ust. 1 ustawy o VAT, który stanowi, iż obowiązkowi posiadania kas rejestracyjnych podlegają wyłącznie „podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych”.

Zgodnie z brzmieniem powyższego przepisu, kasy rejestrujące mają obowiązek posiadać wyłącznie lekarze, którzy świadczą usługi bezpośrednio na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych.

Natomiast lekarze pracujący na kontraktach, czy to w ramach NFZ, prywatnych przychodniach, czy też szpitalach, nie świadczą usług bezpośrednio na rzecz pacjentów, tylko rozliczają się bezpośrednio ze świadczeniodawcą (przychodniami, szpitalami).

Skoro lekarze nie świadczą usług bezpośrednio na rzecz pacjentów, wspomniany przepis ich nie dotyczy, a pracując wyłącznie na kontraktach nie podlegają obowiązkowi ewidencyjnemu i nie muszą posiadać kasy fiskalnej.

Jest to dobra wiadomość dla lekarzy, którzy nie obsługują indywidualnych pacjentów w ramach swoich prywatnych praktyk lekarskich. Należy jednak pamiętać, że obowiązek ewidencyjny powstaje już przy świadczeniu pierwszej usługi medycznej.

Masz problem prawny związany z wykonywaniem zawodu lekarza? Zadaj pytanie! Ekspert odpowie na wybrane pytania na łamach jednego z najbliższych numerów Medical Tribune. Gwarantujemy pełną anonimowość. prawo@medical-tribune.pl

Do góry