Kraj

Strefa Dziecka

Dorota Zańko

Szpital Specjalistyczny „Pro-Familia” w Rzeszowie otworzył Strefę Dziecka, która kosztowała ok. 2,5 mln zł. To jedno z pierwszych takich rozwiązań w kraju. Tworzą ją trzy nowoczesne oddziały – pediatryczny, chirurgii dziecięcej oraz laryngologii dziecięcej. Jest też pełne zaplecze laboratoryjne oraz plac zabaw. – Ideą Strefy Dziecka jest działanie interdyscyplinarne – tłumaczy Janusz Kidacki, dyrektor medyczny Pro-Familia.

Strefa ma nie tylko zapewniać najmłodszym pacjentom kompleksową opiekę, ale też dawać ich rodzicom możliwość stałej obecności przy nich. A wszystko to w domowej atmosferze, bo nie ma tradycyjnego szpitalnego wystroju. Na podłodze przy recepcji – plansze do gry w klasy, na ścianach – zabawne rysunki, wiersze jednego z lekarzy. – W tworzeniu rozrywek dla dzieci uczestniczyli sami zainteresowani – podkreśla Radosław Skiba, dyrektor Pro-Familii.

Strefa Dziecka liczy 30 łóżek, siedem z nich przygotowano dla najmłodszych pacjentów do 3. r.ż. – Do czasu podpisania kontraktu z NFZ opieka medyczna na oddziałach Strefy Dziecka jest odpłatna – podkreśla lek. med. Grzegorz Siteń, kierownik oddziału pediatrycznego w Pro-Familii.

Do góry