Edukacja

Program „Maluch”

Agnieszka Kasperska

Żłobek dla studentów, doktorantów i pracowników uczelni zamierza uruchomić jesienią Uniwersytet Medyczny w Lublinie. Stanie się to dzięki dofinansowaniu z programu „Maluch na uczelni”.

W tym roku po raz pierwszy o środki z programu „Maluch” realizowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej we współpracy z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego mogły ubiegać się uczelnie. Zgodnie z zapisami mogły one otrzymać 80 proc. dofinansowania kosztów funkcjonowania działających już żłobków, klubów dziecięcych lub dziennych opiekunów (nie więcej niż 400 zł na jedno dziecko) oraz 80 proc. kosztów utworzenia nowego miejsca (nie więcej niż 5 tys. zł na jedno miejsce).

UM to jedyna uczelnia w Lublinie i jedyna w Polsce uczelnia medyczna, która zdecydowała się na udział w programie.

– Chcemy tworzyć rozwiązania przyjazne dla całej społeczności akademickiej. Zapytaliśmy studentów, doktorantów i pracowników, czy są zainteresowani zorganizowaniem opieki nad dziećmi do trzech lat. Okazało się, że chętnych nie brakuje. Przewidujemy 20 miejsc w placówce. Może się okazać, że chętnych będzie więcej – informuje Monika Jarczyk z Biura Promocji i Rozwoju Uczelni.

Żłobek dla dzieci z Uniwersytetu Medycznego będzie realizowany w partnerstwie z Lubelskim Oddziałem Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów KLANZA.

Do góry