Napisali do nas

Napisali do nas

W odniesieniu do publikacji pt. „Jak partnerstwo publiczno-prywatne legło w gruzach” z marcowego „Medical Tribune” chcielibyśmy prosić o sprostowanie nierzetelnej informacji na temat oferty Warbud S.A. złożonej na rozbudowę Centrum Medycznego w Łańcucie. Informacja, iż oferta na budowę Centrum Medycznego wynosiła „wygórowaną kwotę ponad 70 mln zł”, jest informacją nieprawdziwą, gdyż w skład opisywanej wyceny zgodnie ze specyfikacją zamówienia wchodziły także: specjalistyczne wyposażenie, 20-letnie utrzymanie budynku oraz sprzętu, koszty kredytu i odsetek – stanowiące przeszło 50 proc. wspomnianej kwoty. Sam koszt budowy wynosił ok. 33 mln zł.

Firma Warbud S.A. zdecydowała się na uczestnictwo w postępowaniu oraz złożenie oferty na modernizację Centrum Medycznego ze względu na konsekwentne działania powiatu łańcuckiego zmierzające do realizacji inwestycji w oparciu o model PPP. Pomimo aktywnych poszukiwań i dobrych wyników szpitala powiat przez kilka lat nie znalazł środków na samodzielne finansowanie inwestycji. Dlatego też 15 kwietnia 2011 roku zarząd powiatu podjął uchwałę o wyborze formuły realizacji przedsięwzięcia w oparciu o model PPP, natomiast w 2013 roku podjął uchwałę o przeznaczeniu 1 mln 300 tys. zł rocznie z budżetu powiatu na modernizację szpitala. Konsekwencja i profesjonalizm przedstawicieli zarówno władz powiatu, jak i ówczesnych władz szpitala doprowadziły finalnie do przygotowania specyfikacji zamówienia i przeprowadzenia postępowania ofertowego.

Propozycja Warbud

Zgodnie ze specyfikacją zamówienia oferta Warbud obejmowała: budowę, specjalistyczne wyposażenie, wieloletnie utrzymanie budynku oraz sprzętu, a także koszty kredytu i odsetek. Koszt samej budowy zawarty w ofercie wynosił ok. 33 mln zł brutto. Kluczowe jest, iż zaproponowany przez Warbud model finansowania nie powodował blokady innych inwestycji, jak również mieścił się w założonych przez powiat w 2013 roku kwotach rocznego wsparcia dla Centrum Medycznego.

Do góry