Nowości

Reumatologia: Dna moczanowa zwiększa ryzyko rozwoju cukrzycy typu 2

Dr n. med. Anna Zubrzycka-Sienkiewicz

W ostatnim okresie notuje się wzrost zachorowań na dnę moczanową (DM). Badania wskazują, że hiperurykemia i DM są powiązane z zespołem metabolicznym (otyłość brzuszna, nadciśnienie, dyslipidemia, insulinooporność). Nieliczne badania prospektywne miały za cel ocenę ryzyka rozwoju cukrzycy u chorych na DM. Żadne z nich nie różnicowało zapadalności na cukrzycę w zależności od płci chorych na DM.

Badanie prowadzone przez zespół dr. S.C. Kima z Bostonu opierały się na danych uzyskanych z zasobów prywatnych ubezpieczycieli zdrowotnych z lat 2003-2012. Oceniano zapadalność na cukrzycę wśród osób w wieku 40 lat i powyżej leczonych z powodu choroby zwyrodnieniowej stawów (ChZS) (162 225 chorych) i DM (54 075 osób). Te dwie kohorty (ChZS i DM) dobrano pod kątem wieku, płci i okresu oceny danych. Z wieloczynnikowej analizy COX uwzględniającej wiek, płeć, choroby towarzyszące, leki oraz korzystanie z usług ochrony zdrowia (wizyty lekarskie, hospitalizacje, liczba przepisanych leków) wynikało, że wskaźnik ryzyka zachorowania na cukrzycę jest wyższy – 1,45 – wśród chorych na DM w porównaniu z chorymi na ChZS. Wskaźnik ryzyka zachorowania na cukrzycę kobiet chorych na DM był wyższy i wynosił 1,78 w porównaniu z kobietami cierpiącymi na ChZS. Kobiety chore na DM częściej niż mężczyźni chorzy na DM cierpiały na nadciśnienie tętnicze, otyłość, przewlekłą chorobę nerek, niewydolność serca. Wyniki badania potwierdzają inne badania prospektywne wskazujące, że hiperurykemia wyprzedza pojawienie się hiperinsulinemii i może być niezależnym czynnikiem ryzyka rozwoju cukrzycy. Ponadto markery ogólnoustrojowego zapalenia, takie jak wysokie stężenie CRP, interleukina 6 czy rozpuszczalne białka adhezyjne obserwowane w DM będącej chorobą zapalną w odróżnieniu od ChZS, wydają się odgrywać rolę w rozwoju cukrzycy typu 2.

Do góry