Nierealne przepisy

W opinii Naczelnej Rady Lekarskiej projekt rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie chorób zakaźnych, których rozpoznanie lub podejrzenie wystąpienia może stanowić podstawę odmowy wjazdu cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wymaga zmian. NRL stwierdziła m.in., że rozpoznanie lub podejrzenie wystąpienia chorób wymienionych w projekcie jest nierealne, biorąc pod uwagę okoliczności stosowania jego przepisów, czyli warunki portu lotniczego, morskiego lub terenowego przejścia granicznego.

Opieka hospicyjna szwankuje

Niemal połowa chorych w stanie terminalnym nie ma szansy na taką opiekę, gdyż brakuje dla nich miejsc. To wniosek Najwyższej Izby Kontroli, która sprawdziła oddziały paliatywne i hospicyjne dolnośląskich placówek leczniczych. Zdaniem NIK głównym problemem w dostępie jest brak rozpoznania rzeczywistych potrzeb w tym zakresie. W siedmiu spośród 26 powiatów w latach 2012-2014 nie funkcjonowała żadna forma opieki paliatywnej i hospicyjnej, w 15 nie było hospicjów stacjonarnych, a w 13 nie było poradni medycyny paliatywnej.

Promocja zdrowia się opłaca

– Promocja zdrowia i profilaktyka zdrowotna w miejscu pracy to skuteczna strategia wspierania rozwoju każdej firmy, przynosząca wymierne oszczędności dla budżetu, gospodarki i pracodawcy – uważa Zenon Wasilewski, ekspert BCC do spraw prawa medycznego. Ekspert zauważa, że choć Polacy coraz rzadziej korzystają ze zwolnień lekarskich, jednak nadal znajdujemy się w czołówce statystyk europejskich dotyczącej absencji chorobowej. Zenon Wasilewski podkreśla także, że potencjał służby medycyny pracy powinien być lepiej wykorzystywany. Za zasadne należy uznać wprowadzenie możliwości zawierania przez lekarzy medycyny pracy kontraktów z NFZ na uzyskanie uprawnień do leczenia chorób stwierdzonych w ramach badań kontrolnych.

Do góry