Kraj

Centrum Leczenia Chorób Piersi

Elżbieta Borek

W Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie otwarto Uniwersyteckie Centrum Leczenia Chorób Piersi. Pacjentki mogą liczyć na szybką i kompleksową diagnostykę oraz wielokierunkowe, zintegrowane leczenie. Wykonywane są zabiegi oszczędzające i onkoplastyczne, biopsje węzłów wartowniczych, zabiegi radykalne oraz jednoczasowe i odroczone rekonstrukcje piersi.

– Stworzyliśmy zespół wielodyscyplinarny, czyli chirurgów, radioterapeutów, onkologów klinicznych, rehabilitanta, psychologa; mamy dedykowanego patologa i pielęgniarki koordynujące leczenie pacjentów onkologicznych – mówiła dr n. med. Diana Hodorowicz-Zaniewska, koordynator Uniwersyteckiego Centrum Leczenia Chorób Piersi. – Wyremontowano pomieszczenia, zakupiono nowy sprzęt i jesteśmy gotowi do leczenia na światowym poziomie.

Polega to na przejęciu systemu opieki nad pacjentką z rakiem piersi, który na świecie organizowany jest w formie breast unitu. Jak pokazują doświadczenia krajów Europy Zachodniej i USA, wyniki leczenia w takich ośrodkach są o 10-15 proc. lepsze niż w innych, gdyż placówki tego typu dają lekarzom możliwość łatwiejszej koordynacji procesu leczenia.

Nowa placówka mieści się w Regionalnej Poradni Wczesnej Diagnostyki i Leczenia Chorób Sutka, na terenie Oddziału Klinicznego Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Gastroenterologicznej.

Do góry