Badania

Polscy naukowcy wytypowali nowe podtypy czerniaka

Danuta Pawlicka
Konsultacja medyczna: prof. Andrzej Mackiewicz

W poznańskim ośrodku, który bierze udział w realizowaniu międzynarodowego przedsięwzięcia finansowanego przez USA, odkryto cztery nowe podtypy czerniaka skóry. To otworzy drogę bardziej skutecznym terapiom tego raka.

O udziale poznańskich onkologów z Wielkopolskiego Centrum Onkologii w międzynarodowych badaniach The Cancer Genome Atlas (TCGA) jest głośno. Ich pierwszym udanym wkładem w poznawanie tajemnic chorób nowotworowych były wyniki uzyskane w trakcie badań nad rakami piersi, żołądka, głowy i szyi. Teraz zakończyli prace nad czerniakiem, w którym zaobserwowano cztery nieznane dotąd podtypy. Naukowcy skupili się na zmianach zachodzących w DNA i RNA oraz w białkach komórek rakowych pobranych od 330 pacjentów. Dr hab. med. Maciej Wiznerowicz, kierujący Pracownią Terapii Genowej w Zakładzie Immunologii Nowotworów, który jest koordynatorem prac TCGA w Polsce, wskazuje na znaczenie czterech głównych podtypów, ponieważ każdy z nich wymaga innego leczenia.

– Gdy nie było szybkiego sekwencjonowania genomu, nie szukano podtypów, tylko linii komórkowych. Teraz mamy za sobą drugi etap badań, który jest kolejnym krokiem w poznawaniu biologii czerniaka. Nasze obserwacje dostarczą odpowiedzi na pytanie, czy leki dostępne na rynku mogą skutecznie zadziałać i pozwolą na indywidualne dobranie najskuteczniejszego leczenia – mówi prof. dr hab. med. Andrzej Mackiewicz, kierownik Zakładu Diagnostyki i Immunologii Nowotworów oraz szef Katedry Biotechnologii Medycznej UM, uczestniczący w poznańskich badaniach.

Badania w ramach TCGA dostarczyły nowych narzędzi, które umożliwią „dobrać w pary” lek z profilem immunologicznym konkretnego chorego, gwarantując w ten sposób najlepszy efekt terapeutyczny. Atlas był jednym z największych tego typu medycznych projektów na świecie, w który zaangażowano kilkadziesiąt ośrodków (wśród sześciu z Europy jeden z Polski). Projekt był zaplanowany na pięć lat i w całości sfinansowany przez USA, zakończył się w tym roku.

Do góry