Flesz

Flesz

Alicja Giedroyć

BHP – unikaj oszustów

Lekarze wykonujący zawód w ramach praktyki zawodowej otrzymują telefony z propozycją rzekomo obowiązujących ich i odpłatnych szkoleń BHP. Tymczasem, jak wyjaśnia OIL w Krakowie, jednoosobowych działalności gospodarczych (praktyki lekarskie czy praktyki dentystyczne), w których nie ma zatrudnionych pracowników, nie obowiązują szkolenia wynikające z wymogów BHP. Właściciel takiej firmy nie jest obowiązany zainwestować w odpłatne szkolenie.

Nowe przepisy o dokumentacji

Znowelizowane rozporządzenie w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania wprowadziło od 1 września br. nowe przepisy. Jak przypomina zespół radców prawnych NIL, dotyczą one m.in. obowiązku prowadzenia okołooperacyjnej karty kontrolnej oraz uzupełniania historii choroby po wypisaniu pacjenta ze szpitala o rozpoznanie onkologiczne, ustalone na podstawie wyników badania, które nie były znane w dniu wypisu pacjenta ze szpitala.

Dentysta preferowany

Lokalizacja gabinetu stomatologicznego na terenie szkoły będzie dodatkowo punktowana przy ubieganiu się o umowę z NFZ. Taką zmianę wprowadza podpisane 27 sierpnia br. przez prezesa NFZ zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne. Celem zmian jest zwiększenie dostępności do świadczeń ogólnostomatologicznych dla dzieci i młodzieży, a tym samym prowadzenie skutecznej profilaktyki stomatologicznej u najmłodszych pacjentów.

Znikające karty zgonu

Lekarze Porozumienia Zielonogórskiego zapowiadają, że od października w tych powiatach, gdzie starostowie nie powołają koronerów, będą stosować się ściśle do przepisów dotyczących stwierdzania zgonów i wystawiania kart zgonów. Oznacza to, że będą stwierdzać zgony, tylko jeśli pacjent leczył się u nich w ciągu ostatnich 30 dni i jeśli zmarł nie dalej niż kilka kilometrów od miejsca ich praktyki. Nie będą również wypisywać karty zgonu na podstawie karty informacyjnej od innego lekarza, który zgon stwierdził, gdyż według przepisów kartę wypisuje się wyłącznie po osobistym stwierdzeniu zgonu.

Jest to protest przeciwko brakowi nowelizacji przestarzałych przepisów.

Dieta szkolna

Od nowego roku szkolnego obowiązuje rozporządzenie ministra zdrowia, które eliminuje niezdrową żywność z placówek oświatowych. Czy jednak przepisy nie są zbyt ostre? Ministerstwo odrzuciło nawet wniosek Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego i konsultanta krajowego ds. stomatologii dziecięcej o włączenie do listy produktów dozwolonych bezcukrowych gum do żucia.

Tajemnica lekarska zagrożona?

Śląskie samorządy zawodowe adwokatów i lekarzy są zaniepokojone projektem nowelizacji ustawy o policji. We wspólnym stanowisku kwestionują propozycje dotyczące tajemnicy zawodowej. Według projektu osoby nią związane mogą być poddawane inwigilacji m.in. przez podsłuch, lokalizację telefonów komórkowych. To funkcjonariusz będzie oceniał, czy zebrany materiał jest objęty tajemnicą zawodową, a zainteresowani, w tym lekarze, nie zostaną nawet o tym poinformowani. Zdaniem samorządów takie rozwiązania czynią tajemnicę zawodową fikcją.

Sanepid chce zbyt wiele

Za nieuzasadnione należy uznać zalecenia organów sanitarnych mówiące o obowiązku indywidualnego zawiadamiania pacjenta (przedstawiciela ustawowego pacjenta) o szczepieniach obowiązkowych listem poleconym – stwierdzili prawnicy gdańskiej OIL. Radca przypomina, że obowiązkiem lekarza sprawującego profilaktyczną opiekę zdrowotną jest powiadomienie osoby obowiązanej do poddania się obowiązkowym szczepieniom ochronnym, jednak przepisy nie narzucają formy ani treści informacji, która w praktyce realizowana jest najczęściej poprzez wywieszenie odpowiedniego komunikatu w przychodni.

Przepracowani na SOR

Połowa oddziałów ratunkowych nie udziela pracownikom należnego dobowego odpoczynku, co trzeci SOR zleca pracę powyżej dobowej i tygodniowej normy – wynika z kontroli PIP. Lekarze pracują i dyżurują na oddziałach ratunkowych nawet przez kilkadziesiąt godzin z rzędu. Ich czas pracy może być jeszcze dłuższy, bo inspekcja sprawdza tylko konkretne placówki, a często lekarze są zatrudnieni w wielu jednostkach.

Do góry