Inwestycje

Sanatorium z górnej półki

Dorota Zańko

Termin realizacji zadania upływa w kwietniu 2016 roku. Przedsięwzięcie finansowane jest w ramach Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014.

SPZZOZ „Sanatorium” im. Jana Pawła II w Górnie na Podkarpaciu – tutaj mieści się jedyny w tym regionie ośrodek stacjonarny dla chorych na chorobę Alzheimera. A już wkrótce będzie on najnowocześniejszy w kraju. Właśnie trwa jego rozbudowa i modernizacja. – Udało się nam pozyskać prawie 10 mln zł z funduszy norweskich – podkreśla Józef Jodłowski, starosta rzeszowski.

– Obecnie chorzy przebywają w kilku budynkach Sanatorium – mówi Elżbieta Burzyńska, dyrektor placówki. W nowej części będą pokoje jedno- i dwuosobowe z węzłem sanitarnym, sale do terapii zajęciowej i do rehabilitacji, gabinety lekarskie. Wszystkie pomieszczenia zostaną wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt medyczny i rehabilitacyjny, m.in. w urządzenia do suchych kąpieli.

– Inwestycja była konieczna. Po pierwsze, Sanatorium od czasu powstania, czyli 1949 roku, było sporadycznie modernizowane. Ostatnia duża inwestycja, termomodernizacja obiektów, została przeprowadzona ponad 10 lat temu. Po drugie, chorych otępiennych przybywa, bo starzeje się społeczeństwo – na Podkarpaciu na tę chorobę cierpi ok. 12 tys. osób, a odpowiednią opieką medyczną objętych jest zaledwie kilka procent z nich. Po trzecie, obiekty wymagały dostosowania do obowiązujących standardów – wylicza Józef Jodłowski.

Ważną częścią projektu są działania edukacyjne prowadzone wśród młodzieży ponadgimnazjalnej. – Chodzi o to, aby młodzi znali objawy chorób otępiennych i odpowiednio wcześnie reagowali, zapewniali fachową opiekę swoim najbliższym i tym samym zmniejszali skutki schorzenia oraz żeby lepsza była komunikacja międzypokoleniowa – mówi Elżbieta Burzyńska.

Podobny cel przyświeca organizowanym co miesiąc Niedzielom z Alzheimerem. W spotkaniach z kadrą medyczną uczestniczą rodziny chorych. Zainteresowani mogą także skorzystać z porad psychologów i pielęgniarek z Sanatorium udzielanych przez telefon lub internet. Projekt obejmuje również warsztaty terapeutyczno-artystyczne i zajęcia ruchowe dla podopiecznych placówki oraz szkolenia dla personelu medycznego i wizyty studyjne pracowników w ośrodkach opieki długoterminowej w Norwegii.

Sanatorium służy nie tylko chorym na alzheimera, mieści się tutaj także oddział gruźlicy i chorób płuc, zakład opieki paliatywnej i hospicjum domowe.

Do góry