Strategia

Długoterminowe plany dla seniorów

Adam Grzybowski

Dopiero Europejski Rok Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej zaktywizował rządzących. Wyrazem mobilizacji był m.in. „Raport ewaluacyjny” resortu pracy i polityki społecznej czy utworzenie w 2014 roku sejmowej Komisji Polityki Senioralnej. Wciąż jednak kwestia poprawy jakości i dostępności do świadczeń geriatrycznych budzi niepokój. Naczelna Rada Lekarska przedstawiła tę kwestię nowemu szefowi resortu jako jeden z głównych tematów, stwierdzając m.in., że: „Cel ten może być zrealizowany poprzez zapewnienie większych środków na finansowanie świadczeń z tego zakresu oraz stworzenie dogodnych możliwości odbycia specjalizacji”. Jak się to ma do działań na Pomorzu, mówi Hanna Zych-Cisoń, członek Zarządu Województwa Pomorskiego: – W naszym regionie nie czekaliśmy ani na regulacje unijne, ani na odgórne inicjatywy. W 2010 roku w ramach wieloletniego programu rozwoju systemu zdrowia zatytułowanego „Zdrowie dla Pomorzan 2005-2013” powstał pierwszy strategiczny dokument „Opieka długoterminowa”. Służył wdrożeniu docelowej organizacji tego rodzaju świadczeń jako kontynuacji lub uzupełnienia leczenia szpitalnego. Efektem miało być skrócenie czasu pobytu pacjentów na „ostrych” oddziałach szpitalnych, zwiększenie rotacji i obniżenie kosztów funkcjonowania oddziałów.

Samorząd, jak podkreśla Hanna Zych-Cisoń, kładzie szczególny nacisk nie tylko na zwiększenie liczby łóżek, ale również rozwój kompleksowej opieki nad seniorami i tworzenie tzw. zespołów geriatrycznych.

Na Pomorzu z szacunkowych danych wynika, że ok. 57 tys. osób starszych wymaga wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności. Oni i inni seniorzy korzystają m.in. z czterech poradni geriatrycznych (trzy w Gdyni, jedna w Gdańsku), które mają kontrakt z NFZ. Natomiast w województwie pomorskim brak pełnoprofilowego stacjonarnego oddziału geriatrycznego czy geriatrycznego zespołu opieki dziennej. Niedostateczna jest także baza opieki długoterminowej (1496 łóżek, docelowo 2300 łóżek). Nic więc dziwnego, że jednym z głównych celów, jakie wyznaczył sobie pomorski samorząd, jest organizacja kompleksowej opieki geriatrycznej i opieki długoterminowej. Uchwały Zarządu Województwa Pomorskiego przewidują rozwój opieki długoterminowej i geriatrii w Miejskich Obszarach Funkcjonalnych Malborka i Kościerzyny oraz opieki długoterminowej dla Bytowa oraz Chojnic-Człuchowa. Z kolei dla Obszaru Metropolitalnego Trójmiasto planowana jest realizacja projektu „Centrum Geriatrii”. Przewiduje on powstanie referencyjnego klinicznego ośrodka geriatryczno-rehabilitacyjnego dysponującego bazą stacjonarną powiązaną z zapleczem ambulatoryjnym Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego i wysokospecjalistycznym ośrodkiem geriatrycznym o profilu rehabilitacyjno-reumatologicznym posiadającym bazę stacjonarną (40 łóżek) w ramach Wojewódzkiego Zespołu Reumatologicznego w Sopocie.

Departament Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego, powołując się na zalecenia unijne, podkreśla, że w województwie pomorskim powinno pracować ok. 80 lekarzy geriatrów. Tymczasem z danych OIL wynika, że jest ich 22, a kolejne cztery osoby są w trakcie specjalizacji. Brakuje również pielęgniarek, psychogerontologów, a także rehabilitantów.

Próbą systemowego ogarnięcia problemu jest m.in. inicjatywa GUMed Centrum Badawczo-Wdrożeniowe Programów Zintegrowanej Opieki i Telemedycyny.

– Potrzeby leczenia przewlekle chorych będą rosły ze względu na starzenie się społeczeństwa – podkreśla prof. Jacek Bigda, pełnomocnik ds. strategii i współpracy międzynarodowej uniwersytetu. Prof. Bigda podkreśla także, że zmiana zachowań pacjentów, wykorzystanie telemedycyny oraz opieka zintegrowana, która zapewnia ciągłość działań: od diagnostyki przez terapię, rehabilitację, opiekę i promocję zdrowia, są szansą poprawy zdrowia i jakości życia pacjentów. Centrum powstawać będzie etapami w latach 2015-2017 i zakłada m.in. współpracę nie tylko z partnerami polskimi. W grę wchodzą także udziałowcy zagraniczni.

Do góry