2. Zaleca się utrzymanie lub zwiększanie gibkości.

3. Zalecane są ćwiczenia równoważne dla osób starszych zagrożonych upadkiem.

4. Osoby starsze powinny mieć plan działań zmierzających do osiągnięcia zalecanej aktywności fizycznej, integrujących zalecenia profilaktyczne i terapeutyczne.

5. Promując aktywność fizyczną u osób starszych, należy uwzględnić umiarkowanej intensywności ćwiczenia aerobowe.

6. Wzmocnienie aktywności mięśni, unikanie siedzącego trybu życia i zmniejszenie ryzyka upadków.

Podsumowanie

Regularna aktywność fizyczna jest istotnym elementem zmniejszenia ryzyka zachorowania na udar mózgu i wystąpienia ponownego udaru, zwłaszcza udaru niedokrwiennego.

Ćwiczenia te dla zwiększenia bezpieczeństwa pacjenta powinny być poprzedzone testem wysiłkowym.

Należy wybrać trening przystosowany do potrzeb osoby z niedowładem połowiczym (np. korzystanie z poręczy, cykloergometr ręczny, ręczno-nożny lub nożny) z uwzględnieniem możliwości i upodobań pacjenta.

Szczególnie korzystny jest trening na bieżni ruchomej, połączony z ćwiczeniami oporowymi, ćwiczeniami poprawiającymi gibkość i treningiem ogólnorozwojowym.

Prof. dr hab. med. Józef Opara

Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach

Do góry