Kraj

Szkoły Serca

Jacek Wykowski

Pacjenci z chorobami układu krążenia mają w Pińczowie swoją szkołę. Projekt został zainicjowany przez kardiologów ze Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie i jest uzupełnieniem realizowanego od kilku lat programu prewencji wtórnej pod nazwą Klub Pacjenta. Są to cykliczne, bezpłatne spotkania edukacyjne. Pomysłodawcą i inicjatorem klubu jest prof. Dariusz Dudek, kierownik II Oddziału Klinicznego Kardiologii oraz Interwencji Sercowo-Naczyniowych SU w Krakowie.

– Od początku działalności klubu przeprowadzono ponad 100 spotkań edukacyjnych. Wzięło w nich udział ponad 6 tys. pacjentów. Uczestnicy mają okazję uzyskać praktyczne porady, jak żyć, by zapobiec kolejnemu zawałowi serca – mówi prof. Dudek. – Ponieważ osoby z chorobami układu krążenia stanowią grupę szczególnego ryzyka, począwszy od X edycji Klubu Pacjenta, prowadzone są szkolenia z zasad pierwszej pomocy z wykorzystaniem fantomów i przenośnych defibrylatorów. W ten sposób przeszkoliliśmy już kilkuset pacjentów – dodaje.

W marcu tego roku, podczas spotkania I Międzynarodowego Klubu Pacjenta w Krakowie narodziła się koncepcja Szkół Serca. Jako ośrodek pilotażowy wybrano Centrum Kardiologii Inwazyjnej, Elektroterapii i Angiologii „Intercard” w Pińczowie. – Jest to jeden z ośrodków, w których Klub Pacjenta działa od początku, ponadto jest na terenie powiatu o wysokiej zapadalności mieszkańców na choroby układu krążenia – tłumaczy prof. Dudek.

Na czym polega projekt? Pacjenci po ostrych zespołach wieńcowych bardzo często są przekonani, że wypis ze szpitala jest świadectwem końca leczenia. Rekonwalescent otrzymuje podstawowe zalecenia lekarskie dotyczące dalszego trybu życia, jednak wiele z tych informacji nie przyswaja, gdyż jest jeszcze pod wpływem silnych emocji. Szkoła Serca ma realizować edukację zdrowotną w optymalnym dla pacjenta czasie i w łatwo przyswajalnej formie. W trakcie pierwszego szkolenia pacjentowi udzielana jest standardowa konsultacja lekarska, ponadto otrzymuje porady od psychologa, rehabilitanta i specjalisty ds. żywienia. Odbywają się również wykłady na temat zdrowego stylu życia z podkreśleniem roli aktywności fizycznej. Jest też czas na dyskusje.

– Prewencja wtórna i edukacja zdrowotna odgrywają ogromne znaczenie, ponieważ po wypisie ze szpitala stan zdrowia pacjentów zależy w dużej mierze od nich samych. Dlatego promujemy umiarkowaną i bezpieczną aktywność fizyczną, która jest jednym z podstawowych zaleceń dla osób po zawale serca. W zakresie prewencji wtórnej mamy w Polsce jeszcze dużo do zrobienia. Kardiolodzy inwazyjni chętnie się w te działania włączą – podsumowuje prof. Dudek.

Do góry