Zagranica

USA: Opieka zdrowotna dla nielegalnych imigrantów

Jerzy Dziekoński

Burmistrz Nowego Jorku zapowiedział uruchomienie pilotażowego programu Direct Access, dzięki któremu nielegalni imigranci zostaną objęci opieką zdrowotną. Koszt przedsięwzięcia to 6 mln dol.

Nowy Jork stanie się jednym z pierwszych amerykańskich miast, które rozkładają nad nielegalnymi imigrantami parasol opieki medycznej. Na początku października burmistrz Bill de Blasio zapowiedział, że program podczas pierwszego roku funkcjonowania obejmie swoim zasięgiem tysiąc osób. Podstawowym kryterium objęcia pilotażem są niskie dochody i brak ubezpieczenia zdrowotnego. W przyszłych latach program ma być rozszerzany. O udział w nim mogą ubiegać się osoby, które nie mają legalnego pobytu, oraz te, które są w trakcie załatwiania formalności i jeszcze nie podlegają pod Affordable Care Act, czyli Obamacare.

Pierwsi pacjenci mają zostać przyjęci już wiosną 2016 roku.

– Miasto wykonało pierwszy krok w kierunku zapewnienia pełnej opieki medycznej dla wszystkich naszych rezydentów niezależnie od ich statusu imigracyjnego – powiedziała Nisha Agarwal, komisarz ds. imigrantów w biurze burmistrza Nowego Jorku.

W ramach pilotażu miasto zamierza utworzyć sieć przychodni lekarzy pierwszego kontaktu i poradni profilaktycznych. Dotychczas opieka zdrowotna dla wielu mieszkańców była niedostępna z powodu wysokich kosztów oraz bariery językowej, ale teraz informacje na temat Direct Access będą dostępne w wielu językach. Władze zapowiadają ponadto szeroko zakrojoną akcję informacyjną w środowiskach, do których program jest kierowany.

– Dotychczas imigranci mieli bardzo ograniczony dostęp do lekarza pierwszego kontaktu i zgłaszali się głównie do oddziałów ratunkowych – oceniła Nisha Agarwal.

Do góry