Zostawiam w Gliwicach 1400 wspaniałych pracowników, dla których byłem sterem, ale dziś oni już sami wiedzą, jaki poziom prezentują i jak pokierować instytutem.

Okręgowa Rada Lekarska w Katowicach poparła ideę powołania Śląskiego Instytutu Onkologii jako niezależnego instytutu badawczo-rozwojowego. W piśmie skierowanym do ministra zdrowia czytamy: „Oddział w Gliwicach Centrum Onkologii – Instytut im. M. Curie-Skłodowskiej działający w tej formie od 1957 roku wypracował znakomitą, wysoką międzynarodową pozycję. Polska onkologia (radioterapia) jest jakże często utożsamiana z Gliwicami. W ośrodku tym udostępniane są wszystkie stosowane w świecie metody nowoczesnej diagnostyki i skojarzonej terapii.

Oddział w Gliwicach Centrum Onkologii – Instytut im. M. Curie-Skłodowskiej ściśle współpracuje ze Śląskim Uniwersytetem Medycznym, Politechniką Śląską i Uniwersytetem Śląskim oraz Śląskim Centrum Chorób Serca.

Jesteśmy w pełni przekonani, że powołanie Śląskiego Instytutu Onkologii będzie służyło jego dalszemu rozwojowi, co będzie miało niebagatelne znaczenie dla leczenia onkologicznego w Polsce i na Śląsku”.

Do góry