Inwestycje

W rehabilitacji centralizacja ma sens

Adam Grzybowski

– Najnowsza inwestycja medyczna doskonale wpisuje się w kanony polskiej szkoły rehabilitacji. Mamy proces rehabilitacji, który rozpoczyna się najszybciej, jak to tylko możliwe, co zdecydowanie poprawia wyniki leczenia i skraca jego czas. To zaś daje nam większą szansę na sukces. Po drugie, jest ciągłość rehabilitacji, która powinna być prowadzona do czasu, gdy chory odzyska maksymalną sprawność fizyczną i psychiczną. W naszej placówce rehabilitacja jest integralną częścią leczenia i będzie dostępna dla wszystkich, którzy jej potrzebują – mówi dr n. med. Jerzy Świątkiewicz, kierujący Oddziałem Rehabilitacji Neurologicznej w szpitalu im. św. Wojciecha.

Projekt „Modernizacja i wyposażenie oddziałów udarowych i rehabilitacji neurologicznej oraz realizacja działań profilaktyczno szkoleniowych dla trzech szpitali woj. pomorskiego: w Gdańsku, Gdyni i Słupsku” zakładał poprawę jakości i dostępności specjalistycznych usług medycznych poprzez ich rozwój w zakresie chorób układu sercowo-naczyniowego. W kwietniu 2009 roku przyznano mu dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 (całkowity koszt to 7,4 mln zł, w 75 proc. dofinansowany z Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego).

I tak już bardzo ambitne zamierzenia uzupełniała realizacja inicjatywy podjętej w lipcu 2009 roku w Szpitalu Specjalistycznym im. św. Wojciecha SPZOZ w Gdańsku. W ramach projektu podjęto starania, by pomieszczenia po dawnej pralni i kuchni przystosować do potrzeb Centrum Rehabilitacji Leczniczej oraz Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej. Wartość inwestycji szacowana na 6,6 mln zł wyniosła ostatecznie ponad 7,32 mln zł i zrealizowana została jako projekt współfinansowany przez Unię Europejską kwotą prawie 4,73 mln zł. Gdańskie Centrum tworzą oprócz oddziału rehabilitacji neurologicznej i planowanego oddziału rehabilitacji kardiologicznej ośrodek rehabilitacji dziennej z obszaru neurologii, ośrodek rehabilitacji dziennej kardiologicznej, pracownia prób wysiłkowych, zakład rehabilitacji ambulatoryjnej z działami: kinezyterapii, fizykoterapii, hydroterapii, masażu.

Od lipca do września br. w CRL przeprowadzono program rehabilitacyjny dla 120-169 osób mający ułatwić dostęp do świadczeń rehabilitacyjnych pacjentom z obciążeniami neurologicznymi. Jest to możliwe m.in. także dzięki temu, że 22 rehabilitantów uczestniczyło w szeregu szkoleń specjalistycznych podnoszących kwalifikacje.

– W procesie rehabilitacji – podkreśla dr Świątkiewicz – sprzęt to jedno, ale najważniejsza jest praca ludzi, których nie zastąpią komputery. Nie ma cudownych urządzeń, ale są cudowni terapeuci: czterech fizjoterapeutów, dwóch terapeutów zajęciowych, logopeda, psycholog.

W towarzystwie Dariusza Kostrzewy, prezesa spółki Copernicus, której podlega szpital na Zaspie, odwiedzamy kolejne pomieszczenia: parter, gdzie mieści się zakład rehabilitacji. – Tu udzielamy świadczeń ambulatoryjnych. Jednocześnie z zabiegów może korzystać około 30 osób, plus ćwiczenia grupowe na drabinkach, podwieszkach, praca z ciężarkami. Niebawem będzie kolejna okazja do spotkania w szpitalu na Zaspie. Tym razem w związku z zakończeniem prac wyposażeniowych na oddziale intensywnej terapii – mówi.

Otwarcie 30-łóżkowego oddziału rehabilitacji neurologicznej sprawia, że szpitale samorządowe Pomorza dysponują mniej więcej 230 łóżkami rehabilitacyjnymi. Po uzyskaniu kontraktu z NFZ dostępnych będzie także 10 łóżek rehabilitacji kardiologicznej.

Do góry