Podatki

Procenty od zaległości

Edyta Szewerniak-Milewska

Od 2016 roku obowiązują nowe stawki odsetek od zaległości podatkowych (4, 8 i 12 proc.). Zmiany związane są z wejściem w życie od 1 stycznia 2016 roku przepisów nowelizacji ordynacji podatkowej (Dz.U. z 2015 roku, poz. 1649).

Obniżona stawka odsetek wynosi połowę stawki podstawowej (8 proc.), czyli 4 proc. w skali roku. Koniecznym warunkiem jest samodzielne (bez udziału organu podatkowego) złożenie korekty deklaracji podatkowej w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym trzeba było złożyć pierwotną deklarację, a także zapłacenie zaległości podatkowej w ciągu siedmiu dni od złożenia tej korekty. Jeśli zaległość dotyczy roku ubiegłego, zastosowanie tej stawki na tych warunkach będzie możliwe, ale tylko do 30 czerwca 2016 roku.

– Resort finansów zachęca do samodzielnej weryfikacji prawidłowości złożonej deklaracji podatkowej i w razie ujawnienia błędów szybkiego złożenia korekty oraz zapłaty zaległości – mówi doradca podatkowy Artur Borkowski. Zwraca też uwagę, że w razie złożenia po 30 czerwca 2016 roku korekty ujawniającej zaległości podatkowe sprzed 2016 roku stawka odsetek za zwłokę wyniesie 3/4 stawki podstawowej (6 proc.).

Obniżoną stawkę można zastosować bez względu na wysokość ujawnionej zaległości. Podatnik utraci do niej jednak prawo, jeżeli do wykrycia zaległości dojdzie w wyniku kontroli podatkowej lub czynności sprawdzających organów podatkowych.

Z kolei podwyższoną (12 proc.) stawką odsetek za zwłokę od 2016 roku objęte są zaległości w podatku VAT, podatku akcyzowym oraz cłach. Organ podatkowy zastosuje ją, kiedy wykryje zaniżenie zobowiązania podatkowego (zawyżenie nadpłaty lub zwrotu podatku) w kwocie przekraczającej 25 proc. kwoty należnej i wyższej niż kwota 9250 zł (pięciokrotne minimalne wynagrodzenie). Takie same konsekwencje poniesie podatnik, który w ogóle nie złoży deklaracji i nie zapłaci któregoś z tych podatków.

– Chociaż lekarzy z tych trzech podatków interesuje pewnie tylko VAT, to powinni pamiętać, że tu też, jeśli tylko samodzielnie dokonają korekty deklaracji, będą mogli zastosować stawkę obniżoną, i to bez względu na wysokość ujawnionej zaległości – tłumaczy Artur Borkowski.

Do góry