Zagranica

Kanada: Wspomagane samobójstwo?

Jerzy Dziekoński

Osoby niepełnoletnie oraz chore psychicznie nie powinny być pozbawione prawa do wspomaganego samobójstwa w asyście lekarzy – oceniła specjalna komisja parlamentarna.

70-stronicowy raport „Medical Assistance in Dying: A Patient-Centred Approach” przedstawiony w Kanadzie pod koniec lutego br. zawiera również sugestię, że pacjenci po diagnozie określonych chorób powinni mieć prawo do deklaracji wspomaganego samobójstwa w przyszłości, kiedy nie będą już w stanie sami podjąć ostatecznych decyzji.

Ponadto prawo to nie powinno być ograniczane tylko i wyłącznie do chorób fizycznych, lecz również rozszerzone na choroby psychiczne. Członkowie komisji zaznaczają, że jeśli kompetencje pacjenta są ocenione wystarczająco wysoko i spełnia on inne kryteria, trudno znaleźć powody do prawnego ograniczenia jego woli.

Raport rekomenduje również dwustopniowy proces legislacyjny. Najpierw wprowadzone powinny zostać przepisy dotyczące osób dorosłych, a następnie – nie później niż po trzech latach – regulacje dotyczące starszych nieletnich.

I właśnie nieletnich i ich prawa do śmierci dotyczą największe wątpliwości. Kanadyjskie Towarzystwo Pediatryczne uważa, że nieletnich nie powinno się uwzględniać w takich regulacjach bez względu na ich kompetencje. Komisja jednak, odwołując się do opinii Sądu Najwyższego, która daje nieletnim – w zależności od inteligencji i dojrzałości – prawo do autonomicznych decyzji, sugeruje przyznać prawo do wspomaganego samobójstwa również osobom poniżej 18. r.ż.

Jody Wilson-Raybould, minister sprawiedliwości, zapowiedziała, że w ciągu najbliższych tygodni sprawa zostanie przedyskutowana.

Do góry