Flesz

Flesz

Jerzy Dziekoński

Lekarz to nie funkcjonariusz publiczny

Sąd Najwyższy orzekł, że wyjątkowa ochrona prawna należna funkcjonariuszom publicznym nie przysługuje lekarzom na dyżurze na oddziale ratunkowym, kiedy… nie ratują, tylko czekają na zgłoszenie.

Akredytacja dla rodzinnych

Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce zawarło umowę z Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia umożliwiającą akredytację praktyk POZ.

Dokumentacja pod lupą

Na 24 skontrolowane podmioty medyczne tylko trzy prawidłowo prowadziły dokumentację pacjentów – alarmuje NIK. Kontrola 1730 indywidualnych dokumentacji medycznych wykazała uchybienia w 73,5 proc. przypadków. W blisko 25 proc. dokumentacji znajdowało się więcej niż pięć uchybień różnego rodzaju.

Specjalizacje w prokuraturze

Prokuratura Krajowa zamierza powierzyć zadania dotyczące błędów lekarskich wyspecjalizowanym prokuratorom. Odrębne działy mają powstać na poziomie prokuratur regionalnych i okręgowych. Samodzielne działy do spraw błędów medycznych zostały już utworzone w Warszawie, Katowicach, Krakowie i Lublinie, a w Łodzi, Gdańsku, Szczecinie, Wrocławiu, Rzeszowie, Białymstoku i Poznaniu tymi sprawami będą zajmować się koordynatorzy.

Niższe taryfy, niższa jakość

Polska Federacja Szpitali w odpowiedzi na zapowiedź obniżenia przez AOTMiT taryf w kardiologii interwencyjnej przedstawiła swoje stanowisko, w którym domaga się zwiększenia nakładów na ochronę zdrowia. Federacja zauważa, powołując się na dane PTK przytoczone w liście do prezesa AOTMiT, że „finansowanie leczenia np. pacjenta z zawałem i niewydolnością serca oraz powikłaniami krwotocznymi jest refundowane w stopniu dwukrotnie niższym niż w Holandii, Szwecji i Wielkiej Brytanii, a 2,5-krotnie niższym niż w Estonii oraz czterokrotnie niższym niż w Irlandii”.

Oryginał nie dla pacjenta

Ministerstwo Zdrowia rozpoczęło prace nad projektem ustawy, dzięki której dostęp do oryginałów dokumentacji medycznej będą miały tylko organy władzy publicznej oraz sądy. Pacjenci będą musieli zadowolić się kopiami.

Koronera powołuje powiat

Ministerstwo Zdrowia przedstawiło Porozumieniu Zielonogórskiemu wykładnię prawną, według której obowiązek wystawienia karty zgonu, jeżeli nie zostało to zrobione przez osobę leczącą ostatnio chorego, należy do osoby powołanej przez właściwego starostę.

Ocena inwestycji

IOWISZ, czyli Instrument Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia to nowe narzędzie, które ma być wykorzystywane przez wojewodów przy wydawaniu opinii o celowości inwestycji. Na temat planowanej inwestycji wypowiedzą się również oddziały wojewódzkie NFZ oraz urzędy marszałkowskie. Bez pozytywnej opinii inwestor nie będzie miał szans na pozyskanie środków publicznych na realizację danego przedsięwzięcia w sektorze zdrowia.

Fizjoterapeuci i ich ustawa

31 maja weszła w życie ustawa regulująca zawód fizjoterapeuty. Określa ona kompetencje fizjoterapeuty, a także ustanawia państwowy egzamin dla osób wchodzących do zawodu. Za największe osiągnięcie fizjoterapeuci uważają wprowadzenie samorządu, który będzie sprawował nadzór nad fizjoterapią w Polsce.

Cięcia w ortopedii

AOTMiT przedstawiła nowe propozycje wyceny świadczeń ortopedycznych. Zdaniem ortopedów są znacznie poniżej ponoszonych kosztów. Według zaproponowanych stawek NFZ będzie nieco gorzej płacił za endoprotezy i zabiegi wykonywane po raz pierwszy. Drastyczny spadek wycen dotyczy zabiegów naprawczych.

Do góry