Napisali do nas

Napisali do nas

dr n. med. Jacek Piątkowski1
prof. dr hab. med. Marek Bębenek2

1Adiunkt Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Onkologicznej CM UMK w Toruniu

2Kierownik Oddziału Chirurgii Onkologicznej Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu

W czasopiśmie „Medical Tribune”, nr 6/2016, opublikowany został artykuł (wywiad z prof. Markiem Bębenkiem) pod tytułem „Uniknąć kolostomii w raku odbytnicy”.

Niestety w artykule zawarty jest fakt niezgodny z prawdą.

Podano, że pierwsza operacja TaTME w Polsce została wykonana w maju 2016 roku w Dolnośląskim Centrum Onkologii we Wrocławiu. Pierwsza taka operacja została wykonana 10 marca 2015 roku, czyli ponad rok wcześniej, w Klinice Chirurgii w Toruniu. Informacja o tym została opublikowana w czasopiśmie „Wideochirurgia i inne techniki małoinwazyjne”, nr 3/2015 („Videosurgery and Other Miniinvasive Techniques”, nr 3/2015, „Transanal Total Mesorectal Excision (TaTME) – preliminary findings”. Jacek Piątkowski, Marek Jackowski, Jacek Szeliga, Mariusz Nowak. DOI [digital object identifier]: 10.5114/wiitm.2015.54060). Dodatkowo w trakcie V Konferencji Naukowej „Rak odbytnicy”, która miała miejsce w Bydgoszczy w dniach 6-7 listopada 2015 roku, została przedstawiona praca „Przezodbytowa laparoskopowa przednia resekcja odbytnicy (TATME) – doniesienie wstępne”, J. Piątkowski, M. Jackowski, J. Szeliga, M. Nowak.

Od tego czasu w Klinice Chirurgii w Toruniu wykonano ponad 20 tego typu operacji.

Wstępne wyniki i technika operacyjna zostały przedstawione w trakcie V Ogólnopolskiego Sympozjum „Postępy w chirurgii kolorektalnej”, które odbyło się w Serocku w dniach 14-16 kwietnia 2016 roku.

W związku z powyższym uprzejmie proszę o zamieszczenie sprostowania dotyczącego historii rozwoju operacji TaTME w Polsce.


Z poważaniem

dr n. med. Jacek Piątkowski

Adiunkt Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Onkologicznej CM UMK w Toruniu

Odpowiedź

Szanowny Pan dr n. med. Jacek Piątkowski, adiunkt Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Onkologicznej CM UMK w Toruniu

Szanowny Panie Doktorze,

w związku z niefortunnym sformułowaniem dotyczącym pierwszeństwa wykonania zabiegu przezodbytowej laparoskopowej przedniej resekcji odbytnicy w Polsce, zamieszczonym w czasopiśmie „Medical Tribune”, nr 6/2016, pragnę przeprosić Kolegów z Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Onkologicznej CM UMK w Toruniu za brak informacji dotyczącej przeprowadzonej w marcu 2015 operacji TaTME w tamtejszej klinice.

Rok po tym fakcie, w maju 2016 wykonano taki zabieg we Wrocławiu w Dolnośląskim Centrum Onkologii.

Informacja o zabiegu przeprowadzonym w marcu 2015 roku w Toruniu nie dotarła do mnie, dlatego użyłem niewłaściwego sformułowania.

Wobec powyższego stwierdzam, że pierwszy w Polsce zabieg przezodbytowej laparoskopowej przedniej resekcji odbytnicy (TaTME) wykonany został w marcu 2015 roku w Katedrze i Klinice Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Onkologicznej w Toruniu przez zespół Profesora Marka Jackowskiego, co zostało potwierdzone publikacją „Case report Transanal total mesorectal excision (TATME) – preliminary findings”, Jacek Piątkowski, Marek Jackowski, Jacek Szeliga, Mariusz Nowak, DOI :10.5114/wiitm.2015.54060.

Za moją pomyłkę wynikającą z braku informacji jeszcze raz pragnę gorąco i szczerze przeprosić Kolegów z Uniwersytetu Medycznego im. Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz całe środowisko medyczne.


Z poważaniem

Do góry