Flesz

Flesz

Jerzy Dziekoński

6 proc. PKB albo zapaść systemu

Naczelna Rada Lekarska wystosowała do Ministerstwa Zdrowia apel o wzrost nakładów na ochronę zdrowia oraz zwiększenie poziomu minimalnych wynagrodzeń zawodów medycznych. Zdaniem NRL plan osiągnięcia poziomu finansowania ochrony zdrowia na poziomie 6 proc. PKB w roku 2025 jest zdecydowanie zbyt odległy. Każdy kolejny rok, kiedy nakłady są poniżej niezbędnego minimum, oznaczać będzie dalszą zapaść systemu – podkreśla NRL.

Zadłużone szpitale

Najwyższa Izba Kontroli opublikowała raport na temat zadłużenia SPZOZ. Długi wyceniane są obecnie na 10 mld zł. Mimo pomocy samorządów szpitale wciąż się zadłużają i nie realizują programów restrukturyzacyjnych. Jak przekonuje prof. Jarosław J. Fedorowski, prezes Polskiej Federacji Szpitali, rodzime podmioty nie mogą podołać zachodnioeuropejskim oczekiwaniom przy wschodnioeuropejskich budżetach, a zrzucanie odpowiedzialności za zadłużenie na menedżerów szpitali to szukanie kozła ofiarnego.

– W raporcie brakuje jakichkolwiek porównań międzynarodowych, odniesienia do tego, jakimi budżetami dysponują polskie szpitale. Nie wiem, czy inspektorzy zdają sobie sprawę z tego, że polskie szpitale mają osiem razy mniej pieniędzy niż szpitale niemieckie. Nawet w porównaniu do Słowenii budżety polskich szpitali są pięć razy mniejsze – mówi prezes PFSz.

Studencie, zapłać za praktyki

Studenci medycyny, nie dość że nie otrzymują wynagrodzenia za pracę podczas wakacyjnych praktyk w szpitalach, to jeszcze w wielu placówkach muszą za to zapłacić. Stawki są różne – 12,50 zł dziennie w gdańskim Copernicusie, 123 zł za 100 godzin w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym w Radomiu i 100 zł za 100 godzin w Szpitalu Specjalistycznym im. Świętej Rodziny na Madalińskiego w Warszawie. Studenci się buntują i dociekają, dlaczego mają płacić za obligatoryjne praktyki, które są częścią bezpłatnej edukacji.

Prokurator zapyta konsultanta

Konsultanci jako opiniodawcy dla zespołów prokuratorskich ds. błędów medycznych? Taki pomysł zrodził się w nowo powołanym krakowskim pionie prokuratorskim ds. błędów medycznych. – To wymaga przemyślenia i kompleksowego dopracowania – uważa prof. Grzegorz Wallner, konsultant krajowy w dziedzinie chirurgii ogólnej. Jak wyjaśnia, konsultanci już dzisiaj poza stałymi obowiązkami są zasypywani dodatkowymi, w tym wydawaniem różnego rodzaju opinii. Konsultanci nie zastąpią doświadczonych biegłych sądowych czy grona specjalistów, którzy jako podstawowy zakres swoich obowiązków mają opracowanie opinii na zlecenie prokuratury.

Zika w Polsce

W Polsce potwierdzono dwa pierwsze przypadki zakażeniem wirusem zika. Dr Małgorzata Bednarska, adiunkt w Zakładzie Parazytologii na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz pracownik Laboratorium Diagnostyki Zarażeń Pasożytniczych i Odzwierzęcych „AmerLab”, przekonuje, że w przypadku popartego wywiadem podejrzenia zakażenia wirusem zika warto także wykluczyć zakażenie wirusem denga i chikungunya.

– W przypadku wirusa zika przebieg choroby jest łagodny. Jeżeli nie jest to osoba z obniżoną odpornością ani planująca powiększenie rodziny w ciągu najbliższego pół roku, to należy tylko poinformować pacjenta o środkach ostrożności i pozostawić go pod obserwacją. Zalecane jest leczenie objawowe, a organizm sam sobie z wirusem poradzi. W przypadku innych zakażeń wirusowych, jak denga czy chikungunya, może być konieczna hospitalizacja – mówi dr n. biol. Małgorzata Bednarska.

Przez internet po numery recept

Żeby od 1 stycznia 2017 roku zachować uprawnienia do wystawiania recept na leki refundowane, lekarze będą mogli wcześniej uzyskać indywidualne numery recept przydzielane przez NFZ.

„Lekarze, którzy posiadają umowy upoważniające do wystawiania recept na leki refundowane i zmierzają wystawiać takie recepty po 1 stycznia 2017 r. będą mogli, z dużym wyprzedzeniem zgłosić za pośrednictwem portalu NFZ, chęć wystawiania takich recept po 1 stycznia 2017 r.” – informuje NRL.

Pół miliarda na leki

Pieniądze na program 75+, 564,3 mln zł, są zabezpieczone w budżecie państwa – uspokaja MZ.

Do góry