Ministerialna propozycja rozwiała ich nadzieje. Konstanty Radzwiłł po okupacji gmachu Ministerstwa Zdrowia przez członkinie „Solidarności” postanowił przyznać podwyżki od 2017 roku także rezydentom. Na poziomie od 20 do 90 zł.

„Jesteśmy lekarzami, którzy chcą żyć i pracować w Polsce. Oczekujemy tylko, żeby zostało nam to umożliwione, a nasz idealizm i chęć dialogu nie był traktowany jako słabość. Stanowimy silną i dobrze zorganizowaną grupę zdolną do przeprowadzenia strajku, niemniej jednak cały czas staramy się szukać innych rozwiązań. Wierzymy, że minister zdrowia i cały rząd wezmą to pod uwagę i zmienią karygodne zapisy w proponowanej ustawie, tak, aby lekarze otrzymywali godne wynagrodzenie. Trudno uwierzyć, że rząd dba o pacjentów, jeżeli tak źle traktuje tych, którzy codziennie służą tym pacjentom pomocą” – podsumowuje PR OZZL.

Do góry