Zarządzanie

Jak prywaciarz miejską chirurgię uzdrawia

Danuta Pawlicka

Dr n. med. Aleksander Sowier, specjalista chirurgii, kierownik Oddziału Chirurgii Ogólnej, Minimalnie Inwazyjnej i Urazowej w Szpitalu Miejskim im. Franciszka Raszei, właściciel spółki „Sowmed”, przejmował miejską chirurgię w Poznaniu wśród protestów lekarzy. Od tamtej pory codziennie udowadnia swoje racje, kierując oddziałem chirurgicznym, który wprowadza nowatorskie metody operacyjne, wykonuje rocznie 1500 zabiegów małoinwazyjnych i około 3000 operacji klasycznych.

Najpierw jednak odparł zarzuty na sali sądowej. Konkurs wygrał, ale, jak podnosili przeciwnicy, mariaż lecznicy publicznej z prywatną firmą ma w naszym kraju negatywne konotacje.

– Dzisiaj jesteśmy jednym z największych oddziałów chirurgicznych w Wielkopolsce. Mamy pełen zakres zabiegów od klasyki po laparoskopię i techniki małoinwazyjne oraz operacje innowacyjne z wykorzystaniem endosonografii – wylicza dr Sowier.