Pytanie prawne

Pytanie prawne


Jeśli zastępuję kolegę w ramach POZ, czy mogę wystawić receptę 75+ dla seniora? A jak jest w sanatoriach? Tam jest sporo takich problemów – pacjentom kończą się leki i proszą o wystawienie recepty na leki z listy 75+. Czy lekarz w sanatorium może wystawić taką receptę? A lekarz POZ w danej miejscowości? A w nagłych sytuacjach na SOR?

Wydawanie recept na bezpłatne leki dla pacjentów powyżej 75. r.ż. reguluje ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1793 ze zm.). Na podstawie art. 43a ust. 1 ustawy o świadczeniach receptę na leki 75+ może wystawić: