Ważne liczby

Ważne liczby

Opracował Jerzy Dziekoński

245 – tylu dysponentów zespołów ratownictwa medycznego (ZRM) w Polsce działa jako samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

20 – tyle prywatnych podmiotów po wejściu w życie ustawy o ratownictwie medycznym utraciłoby status dysponenta zespołów ratownictwa medycznego.

138 ZRM (9,2 proc.) – tyle znajduje się w strukturach firm prywatnych (w tym 53 ZRM specjalistyczne).

Komentarz