Dostęp Otwarty

Ważne liczby

Ważne liczby

Opracował Jerzy Dziekoński

245 – tylu dysponentów zespołów ratownictwa medycznego (ZRM) w Polsce działa jako samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

20 – tyle prywatnych podmiotów po wejściu w życie ustawy o ratownictwie medycznym utraciłoby status dysponenta zespołów ratownictwa medycznego.

138 ZRM (9,2 proc.) – tyle znajduje się w strukturach firm prywatnych (w tym 53 ZRM specjalistyczne).

Komentarz

Anna Janczewska-Radwan, minister zdrowia Gospodarczego Gabinetu Cieni Business Centre Club

Eliminowanie z rynku podmiotów prywatnych działających na polu ratownictwa medycznego spowoduje niewątpliwe perturbacje. Jak długo będziemy odczuwać ich efekty? Trudno przewidzieć. Jedno jest pewne: odbije się to na pacjentach, którzy nie będą mogli korzystać z dobrze funkcjonujących, dobrze zorganizowanych usług.

Do pani premier wpłynął list podpisany przez 2 tys. pracowników firmy Falck, którzy nie zgadzają się z tą decyzją i apelują o ponowne rozpatrzenie decyzji dotyczącej eliminacji firm prywatnych z rynku usług ratownictwa medycznego. Na pewno tego typu działania są szkodliwe dla całego systemu ochrony zdrowia i dla pacjentów. Podmioty prywatne dotychczas zainwestowały w system 7,5 mld zł. Pozostaje pytanie, jak można tak ogromne nakłady, z których korzystali również pacjenci w ramach NFZ, zaprzepaścić i pozostawić inwestorów na bruku.

To bardzo bulwersujące. Za tą decyzją nie kryją się żadne przesłanki merytoryczne. Nie ma w tym działaniu krzty racjonalności.

Zapisy ustawy o ratownictwie medycznym eliminujące z rynku podmioty prywatne postrzegam jako zagranie polityczno-ideologiczne.