Absolwenci

Jak zmodyfikować program stażu podyplomowego?

Dr n. med. Bartosz Urbański

Przewodniczący KML WIL

30 marca 2016 roku (zarządzenie ministra zdrowia) powstał Zespół do spraw opracowania zmiany systemu kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów. Składał się on z ekspertów w stosownych dziedzinach i tematach związanych z szeroko pojętym kształceniem podyplomowym. W efekcie jego pracy powstał 31-stronicowy raport końcowy, który został złożony na ręce Konstantego Radziwiłła.

Tajemnicą pozostaje fakt, w jakim stopniu zostanie on wykorzystany przy projektowaniu nowych ustaw i czy w efekcie będzie szansa na poprawę procesu kształcenia lekarzy i lekarzy dentystów.

Chciałbym skomentować zagadnienia zaczerpnięte z raportu w kontekście stażu podyplomowego. Przede wszystkim zespół zgodnie przyjął stanowisko, iż należy zmodyfikować program stażu podyplomowego, którego celem ma być lepsze przygotowanie lekarza do pracy w zawodzie i spowodowanie bardziej świadomego podejmowania decyzji dotyczących przyszłego miejsca pracy. Staż podyplomowy lekarza powinien wynosić 56 tygodni. Jego program powinien obejmować staż w zakresie chorób wewnętrznych (osiem tygodni), chirurgii ogólnej (osiem tygodni), pediatrii (osiem tygodni), położnictwa (cztery tygodnie), medycyny rodzinnej (cztery tygodnie) i medycyny ratunkowej (cztery tygodnie). Staż podyplomowy lekarza dentysty winien wynosić 52 tygodnie, czyli tyle, ile dotychczas, a jego program obejmować staż w zakresie chirurgii stomatologicznej, stomatologii dziecięcej, ortodoncji, periodontologii, protetyki, stomatologii zachowawczej z endodoncją i w dziedzinie medycyny ratunkowej (również bez zmian).