Podatki

Księga na nowym wzorze

Edyta Szewerniak-Milewska

Lekarze prowadzący własną działalność i rozliczający ją na podstawie podatkowej księgi przychodów i rozchodów (pkpir) muszą pamiętać, że od 2017 roku obowiązuje jej nowy wzór. Skończył się okres przejściowy na dostosowanie się do nowych przepisów. Mogli z niego korzystać podatnicy, którzy rozpoczęli działalność przed 8 kwietnia 2016 roku i stosowali pkpir według poprzedniego wzoru. Ci, którzy rozpoczęli działalność gospodarczą po tej dacie, od początku mieli bezwzględny obowiązek stosowania nowej wersji.

Nowością jest wyodrębnienie kolumny do ewidencjonowania wydatków odliczanych w ramach ulgi badawczo-rozwojowej (kolumna 16). Do wpisywania uwag przeznaczona jest teraz kolumna 17, a nie jak to było w poprzednim wzorze – kolumna 16. Księga musi być...