Onkologia

Małoinwazyjne metody radiologii zabiegowej

Wojciech Skowroński
Konsultacja medyczna: prof. Barbara Bobek-Billewicz

W gliwickim Centrum Onkologii otwarto Pracownię Radiologii Zabiegowej i Interwencyjnej. Wykonywane w niej będą trudno do tej pory dostępne na Śląsku procedury terapeutyczne ważne w leczeniu chorych na nowotwory złośliwe.

– Jednymi z metod leczniczych będą embolizacje i chemoembolizacje, a zapewne także radioembolizacje pierwotnych i wtórnych nowotworów, zwłaszcza wątroby, ale także innych narządów – mówi prof. dr hab. med. Barbara Bobek-Billewicz, kierownik Zakładu Radiologii i Diagnostyki Obrazowej COI im. Marii Skłodowskiej-Curie, Oddział w Gliwicach.

Ideą embolizacji jest zamknięcie naczyń zaopatrujących guz, tzw. naczyń odżywczych, za pomocą materiału embolizacyjnego, w niektórych przypadkach także z użyciem chemioterapeutyku lub rzadziej izotopu.

Zamknięcie naczyń odżywczych guza powoduje jego niedokrwienie, hipoksję, a w końcu martwicę.

Aby wykonać embolizację, trzeba przy użyciu specjalnych cewników przedostać się do wspomnianych wyżej naczyń odżywczych guza.

Cewniki te wprowadza się zwykle przez nakłucie tętnicy udowej, ale lekarze planują także wykonywanie tych zabiegów z nakłucia tętnicy promieniowej.