Made in poland

Przeszczepienie ręki u pacjenta z agenezją

Alicja Giedroyć
Konsultacja medyczna: dr Adam Domanasiewicz

Zespół lekarzy, którzy 15 grudnia 2016 roku jako pierwsi na świecie wykonali przeszczepienie ręki u pacjenta z agenezją: dr n. med. Adam Domanasiewicz (chirurg ręki), dr hab. med. Jerzy Gosk (ortopeda), dr n. med. Jacek Martynkiewicz (ortopeda), lek. Marek Stępniewski (ortopeda), dr n. med. Piotr Barć (chirurg naczyniowy), dr n. med. Monika Pfanhauser (chirurg ogólny), lek. Ewa Stadnik (anestezjolog), lek. Krzysztof Lewandowski (anestezjolog), lek. Sebastian Kuliński (rezydent), lek. Szymon Manasterski (rezydent), lek. Ewa Wagner (rezydent), lek. Olga Gutkowska (rezydent).

Zespół lekarzy z Kliniki Chirurgii Urazowej i Chirurgii Ręki Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu, pod kierownictwem dr. n. med. Adama Domanasiewicza i dr. hab. med. Jerzego Goska, przeszczepił rękę 32-letniemu pacjentowi, który w wyniku wady wrodzonej nie miał kończyny.

Jest to pierwsza taka operacja na świecie u osoby dorosłej z całkowitą agenezją. Wprawdzie dotychczas wykonano dwa takie przeszczepienia, ale w obu przypadkach dotyczyły one zroślaków i odbyły się podczas operacji ich rozdzielenia (Malezja 2000 rok – dr Pathmanathan i Kanada 2006 rok – dr Ronald Zuker). Pod względem medycznym były to sytuacje zupełnie inne, choćby z powodu jednakowego kodu genetycznego dawcy i biorcy. Ponadto przeszczepienie oznaczało w tych przypadkach poświęcenie życia jednego z bliźniąt dla ratowania drugiego. Zdaniem wrocławskich lekarzy, przeprowadzona w grudniu 2016 roku w USK pionierska operacja ma doniosłe znaczenie dla transplantologii i neurofizjologii.