Podatki

Lepsze otoczenie prawne

Edyta Szewerniak-Milewska

W 2017 roku wchodzą w życie zmiany w prawie, które mają ułatwić prowadzenie firm w Polsce. Część z nich będzie dotyczyć także prowadzących własną działalność gospodarczą lekarzy – chociaż o tym, w jakim stopniu, zdecyduje skala ich działania, czyli np. to, czy zatrudniają pracowników lub osiągają przychody przekraczające określone limity.

Ustawa o poprawie otoczenia prawnego przedsiębiorców zmieniła bowiem aż 18 obowiązujących ustaw, w tym m.in. prawo pracy, ustawę o swobodzie działalności gospodarczej, prawo finansowe czy prawo ochrony środowiska.

Przede wszystkim nowe rozwiązania mają chronić przedsiębiorców przed ponoszeniem konsekwencji wynikających ze zmiany wykładni przepisów, co jest istotne szczególnie w przypadku przepisów podatkowych. Oznacza to, że przedsiębiorcy, którzy nie wystąpili o interpretację indywidualną, chronieni będą tak samo jak jej posiadacze – o ile stosowali się do utrwalonej (dominującej) praktyki interpretacyjnej. Nie będą więc ponosili ryzyka obciążenia sankcjami administracyjnymi i finansowymi lub karami w przypadku zmiany wykładni. Wprowadzono także instytucję objaśnień podatkowych, czyli ogólnych, praktycznych wyjaśnień przepisów podatkowych, napisanych prostym językiem, wydawanych przez ministra finansów. Będą one miały rangę interpretacji urzędowych, zapewniających ochronę osobom, które się do nich zastosują.

Ponadto, ustawa podniosła z 1,2 mln do 2 mln euro limit przychodów zobowiązujący podatnika do prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz zwiększyła – ze 150 tys. do 250 tys. euro – maksymalny roczny próg przychodów uprawniający do korzystania z opodatkowania działalności gospodarczej w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Poza tym wydłużono i ujednolicono (z 7 i 14 do 21 dni) terminy wnoszenia odwołań do sądu pracy od wypowiedzenia umowy o pracę, rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia oraz termin na żądanie nawiązania umowy o pracę. Ustawa m.in. podniosła także progi zatrudnienia zobowiązujące pracodawców do tworzenia ZFŚS, regulaminu wynagradzania oraz regulaminu pracy z 20 do 50 pracowników.

Ustawa wprowadziła również możliwość odstąpienia przez ZUS od określenia sankcyjnej składki wypadkowej, jeżeli płatnik poprawi błąd w ciągu 14 dni od otrzymania wezwania do skorygowania składki (ta zmiana wchodzi w życie 1 kwietnia 2017 roku).

Do góry