Nowości

Dermatologia: U palących trudniej wyleczyć brodawki wirusowe

Lek. med. Paweł Traczewski

Ryzyko nawrotu brodawek wirusowych rośnie pięciokrotnie w przypadku pacjentów palących papierosy.


Brodawki wirusowe są łagodnymi zmianami skórnymi wywołanymi przez infekcję wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV). Brodawki umiejscowione poza narządami płciowymi u osób o prawidłowej odporności mają tendencję do samoistnego ustępowania w ciągu miesięcy, czasem lat. Dlatego w niektórych przypadkach, zwłaszcza u dzieci, do rozważenia jest odstąpienie od leczenia. Jednak ze względu na bolesność niektórych zmian, w szczególności zlokalizowanych na podeszwach, ich zakaźność, a także względy estetyczne, najczęściej podejmuje się terapię. Celem badania przeprowadzonego we Włoszech było określenie częstości nawrotów brodawek podeszwowych i powstawania blizn po udanej terapii z nymi przez infekcję wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV). Brodawki umiejscowione poza narządami płciowymi u osób o prawidłowej odporności mają tendencję do samoistnego ustępowania w ciągu miesięcy, czasem lat. Dlatego w niektórych przypadkach, zwłaszcza u dzieci, do rozważenia jest odstąpienie od leczenia. Jednak ze względu na bolesność niektórych zmian, w szczególności zlokalizowanych na podeszwach, ich zakaźność, a także względy estetyczne, najczęściej podejmuje się terapię. Celem badania przeprowadzonego we Włoszech było określenie częstości nawrotów brodawek podeszwowych i powstawania blizn po udanej terapii z uwzględnieniem wpływu palenia papierosów.

Przeprowadzono prospektywne obserwacyjne badanie kohortowe, w którym wzięło udział 199 pacjentów z mnogimi brodawkami wirusowymi podeszew. W 49 przypadkach zastosowano leki keratolityczne, w 50 laser CO2, w 50 laser pulsacyjny barwnikowy (pulsed dye laser, PDL) i w 50 krioterapię. Dane dotyczące pacjentów (między innymi palenia papierosów) zebrano za pomocą kwestionariusza. Ponadto odnotowano liczbę sesji terapeutycznych i czas wymagany do ustąpienia zmian skórnych, częstotliwość nawrotów, a także obecność blizn. U 57,8 proc. pacjentów stwierdzono wyleczenie zmian bez nawrotów w ciągu 24 miesięcy. Ryzyko nawrotu było najniższe w przypadku pacjentów leczonych za pomocą lasera PDL. W porównaniu z tą metodą ryzyko to było podwyższone w przypadku lasera CO2 – współczynnik ryzyka (HR) wyniósł 2,92 (95% CI 1,49-5,74) i preparatów keratolitycznych – HR 3,23 (95% CI 1,60-6,54); w odniesieniu do krioterapii było ono dwa razy wyższe niż PDL, ale bez istotności statystycznej. Ponadto wielowymiarowa analiza zmiennych wykazała podwyższone ryzyko nawrotów u pacjentów w wieku 26-35 lat (HR 1,88 95% CI 1,03-3,45), starszych niż 35 lat (HR 2,23, 95% CI 1,23-4,07) i palących papierosy (HR 4,90, 95% CI 3,09-7,78).

Opublikowane w styczniu badanie wykazało, że leczenie brodawek wirusowych za pomocą lasera PDL wiąże się z najniższym odsetkiem nawrotów. Okazało się także, że ryzyko to rośnie pięciokrotnie w przypadku palących papierosy. Obserwacje te dowodzą wpływu palenia na odpowiedź immunologiczną i mogą być uwzględnione w zaleceniach lekarskich dla pacjentów poddawanych terapii brodawek wirusowych.

Do góry