Leczenie przewlekłych alergii ocznych nie jest łatwe. Wymaga często wielotygodniowego stosowania leków, dobrej współpracy alergologa i okulisty oraz cierpliwości i skrupulatności w stosowaniu się do zaleceń lekarskich. Wszystkie choroby przewlekłe są uciążliwe dla pacjentów. Te prawdy oczywiste mają służyć jednemu: im wcześniej wdrożymy odpowiednie postępowanie, tym szybciej osiągniemy właściwy efekt terapeutyczny.


MT: Kiedy lekarz POZ powinien skierować pacjenta do okulisty lub alergologa?


R.R.:
Jeśli lekarz, zgodnie ze swoją wiedzą medyczną, uważa, że prowadzi pacjenta prawidłowo i jest przekonany co do trafności swojej diagnozy, nie ma potrzeby kierowania pacjenta do specjalisty. Często jednak taka wizyta pozwoliłaby uniknąć błędnego rozpoznania. Lekarze POZ nie dysponują bowiem lampą szczelinową (biomikroskopem) i nie są w stanie ocenić precyzyjnie ani stanu miejscowego spojówek, typu reakcji alergicznej, ani skali choroby.

Do góry