Ważne liczby

Ważne liczby

Opracowała Irena Fober

3723 – tylu lekarzy przystąpiło w sesji wiosennej do Lekarskiego Egzaminu Końcowego. Nie zdało 631 osób (17 proc.). Średni wynik uzyskany przez stażystów, zdających w ciągu pierwszych dwóch lat od ukończenia studiów (najważniejsza i najliczniejsza grupa), to 132,2 pkt na 198 możliwych.

Komentarz

Prof. dr hab. med. Mariusz Klencki, dyrektor Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi

Wynik jest nieco niższy niż w ubiegłorocznej sesji wiosennej (139,9 pkt), nie ma to jednak decydującego znaczenia dla przyszłości stażystów, ponieważ i tak zazwyczaj podchodzą oni do egzaminu dwa lub trzy razy. Część zdających po raz pierwszy przy...

Do góry