Flesz

Flesz

INK, IKA

Dostęp do dokumentacji medycznej

Zgodnie z nowelizacją ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta pacjent będzie mógł uzyskać informację o stanie zdrowia, proponowanych metodach diagnostycznych i leczniczych, wynikach leczenia oraz rokowaniach nie tylko od lekarza, lecz także od innych pracowników medycznych (np. ratowników medycznych i pielęgniarek). W opinii kardiologa prof. Jerzego Sadowskiego grozi to chaosem informacyjnym.

– Takich informacji powinien udzielać tylko lekarz prowadzący, który najlepiej zna przebieg choroby pacjenta, lub ordynator – mówi podyplomie.pl.

Po zakończeniu działalności leczniczej przez placówkę dokumentację medyczną przejmie podmiot, który dostał jej zadania. W nowelizacji przewidziano kary finansowe dla placówek, które nie zabezpieczą dokumentacji medycznej po zakończeniu działalności.

Zmiany w zapisach na egzaminy

W zeszłym roku system monitorowania kształcenia został wprowadzony dla farmaceutów i diagnostów laboratoryjnych. Od tego roku będzie obowiązywać lekarzy, lekarzy dentystów i pielęgniarki.

Zgodnie z nowelą ustawy o informacji w ochronie zdrowia z października 2015 r. od 1 maja tego roku rejestracja na lekarski egzamin końcowy (LEK) i lekarsko-dentystyczny egzamin końcowy (LDEK) będzie się odbywać drogą elektroniczną za pomocą Systemu Monitorowania Kształcenia (SMK). Uprawnienia kandydatów będą potwierdzać izby lekarskie. Pierwsza sesja egzaminacyjna, do której rejestracja zostanie przeprowadzona za pomocą SMK, będzie we wrześniu.

Większe uprawnienia

Lekarze w trakcie specjalizacji będą mogli wystawiać zlecenia na wyroby medyczne w ramach świadczeń gwarantowanych.

Umożliwią to zmiany w projekcie rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie. Ma to na celu ujednolicenie przepisów w zakresie świadczeń gwarantowanych.

Uzależnienia a podwyżka płac

Model leczenia uzależnień w Polsce ma być wzbogacony o szerszy dostęp pacjentów do leczenia substytucyjnego. Psychiatrzy zwracają uwagę na to, że jednocześnie należy zmienić sposób, w jaki są wynagradzani specjaliści tej dziedziny rynku zdrowia.

Naczelna Rada Lekarska zgłosiła uwagę do projektu ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. W jej ocenie leki stosowane w leczeniu substytucyjnym powinny być objęte refundacją, co przyczyni się do zamierzonego przez projektodawcę zwiększenia dostępności leczenia substytucyjnego.

Walka o kontrakty

Lekarze kontraktowi zorganizowali grupę (Porozumienie Lekarzy Kontraktowych), która będzie ich wspierać w walce o wyższe zarobki i pomagać podczas negocjacji warunków umów z dyrektorami placówek medycznych.

– Widzimy, jak większość szpitali rezygnuje z umów etatowych i coraz chętniej zatrudnia pracowników na zasadach umów cywilnoprawnych. Niestety wiąże się to z licznymi niebezpieczeństwami dla nas lekarzy – mówi Arkadiusz Szycman z ORL w Gdańsku.

Dlatego lekarze chcą, aby umowy w większym stopniu gwarantowały bezpieczeństwo wobec roszczeń pacjentów. Argumentują to tym, że pojawiające się obecnie w umowach zapisy o odpowiedzialności solidarnej nie są dla nich korzystne. Poruszono też takie problemy, jak urlopy szkoleniowe oraz płatne dni wolne od pracy na wypadek choroby. Obecnie sporadycznie umowy zawierają tego typu zapisy. Zdecydowana większość lekarzy zdana jest na siebie, a w przypadku choroby tracą źródło utrzymania.

Zgon z problemami

Choć nowe wzory kart zgonu obowiązują już dwa lata, część rubryk w formularzu inaczej interpretują urzędnicy, a inaczej lekarze, z tym że to ci pierwsi decydują, czy przyjąć druk od rodziny, czy odesłać ją z kwitkiem.

Urzędnicy wyjaśniają, że do najczęstszych błędów należą: drukowanie kart zgonu na dwóch odrębnych kartkach, równoczesne wypisywanie na karcie zgonu daty i godziny zgonu oraz daty i godziny znalezienia zwłok. Częste jest także używanie niewłaściwych druków kart zgonu. Zdarza się również nieprawidłowe wypełnianie lub pomijanie poszczególnych rubryk podczas uzupełniania karty zgonu.

Do góry