Kontrowersje

Co ile lat cytologia – pytanie nie takie proste

Ewa Szarkowska

Rak szyjki macicy co roku jest diagnozowany u ok. 3,5 tys. Polek. Jak podkreśla Polska Unia Onkologii, połowa z nich nigdy nie wyzdrowieje, ponieważ zgłosiła się do lekarza zbyt późno.


W jednej z opolskich przychodni wywieszono kartkę informującą kobiety, że jeśli badanie cytologiczne miały wykonane w ciągu ostatnich trzech lat i nie wykazało ono zmian, nie ma potrzeby jego powtarzania. Dodano, że to zarządzenie NFZ i MZ. Jedna z pacjentek nagłośniła sprawę w internecie. Opolski oddział NFZ stanowczo odciął się od tej informacji.

– Informacja wprowadzała pacjentki w błąd. Wynikało z niej, że jeśli ktoś miał dobry wynik cytologii, to nie musi już tych badań wcale powtarzać, a to przecież nie jest prawda. NFZ nieustannie zachęca kobiety do regularnych badań cytologicznych, apeluje, by powtarzały je obowiązkowo raz na trzy lata i żeby pacjentki tego pilnowały – wyjaśnia Barbara Pawlos, rzeczniczka OW NFZ w Opolu.

Po interwencji płatnika dyrekcja poradni przeprosiła za niefortunną, nieprecyzyjną informację dotyczącą badań cytologicznych, tłumacząc, że pojawiła się bez jej zgody… Kartka zniknęła, ale zamieszanie informacyjne w sprawie częstotliwości wykonywania cytologii pozostało.

Prof. dr hab. med. Stanisław Radowicki, krajowy konsultant w dziedzinie ginekologii i położnictwa, w rozmowie z „Medical Tribune” na temat opolskiego incydentu skomentował, że było to nieprzemyślane i świadczy o braku znajomości sprawy przez autora tej niefortunnej informacji.

Od wielu lat Polki słyszą apele, by regularnie wykonywały badania cytologiczne przy okazji rutynowej wizyty u ginekologa, która powinna się odbywać raz do roku. Do cytologii zachęca się zarówno bardzo młode kobiety, jak i te w podeszłym wieku. Z relacji kobiet wynika jednak, że w praktyce krążą różne opinie na temat zalecanej częstotliwości wykonywania takiego badania. Jedne słyszą od lekarza, że raz w roku, inne, że co dwa, a nawet co trzy lata.

Prof. Radowicki uważa, że to dowodzi, iż nie nadążamy z informowaniem o zmieniających się zasadach.

A więc jak powinno być?

Polskie Towarzystwo Ginekologiczne zaleca przeprowadzanie corocznej kontroli cytologicznej po ukończeniu przez kobietę 25. r.ż. (najpóźniej w wieku 30 lat). W sytuacji wczesnego rozpoczęcia współżycia należy wykonać ją nie później niż trzy lata po...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Czy zalecenia są przestrzegane?

Kiedy zadaliśmy to pytanie prof. Radowickiemu, zwrócił uwagę, że rekomendacje są pewnymi wskazówkami, jak postępować. Inną sprawą jest chęć postępowania w [...]

Badania przesiewowe

Zaledwie co piąta Polka chodzi regularnie do ginekologa i wykonuje badania cytologiczne. Dlatego już w 2006 roku PTG rekomendowało, by kobiety, [...]

Do góry