Nowości

Neurologia: Im później, tym gorzej?

Dr n. med. Piotr Warakomski

Neuropatologie wynikające z wieku są w różny sposób związane ze spadkiem zdolności poznawczych pod koniec życia. Niektóre charakteryzują się progresywnym spadkiem zdolności poznawczych, podczas gdy inne cechuje stabilny, choć obniżony poziom wyższych czynności umysłowych.


Bardzo ciekawe badanie dotyczyło przebiegu związanych z wiekiem neuropatologii mózgowych w aspekcie zmian zdolności poznawczych w przebiegu czasu. Co ciekawe, badanie wykonano w imponującej grupie 3124 osób.

Żaden uczestnik nie wykazywał objawów demencji na początku badania, następnie skompletowano szczegółową baterię testów poznawczych w okresie aż do 21 lat. Po śmierci uczestników badania ich mózgi poddano sekcji w poszukiwaniu neuropatologii charak...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Komentarz

Badanie jest doprawdy niezwykłe. O wyjątkowości pracy decydują przede wszystkim klasyczne, najbardziej dokładne metody badawcze. Neuropatologia stwierdzana poprzez sekcję mózgu jest [...]

Do góry