Nowości

Neurologia: Czy możemy przewidzieć przebieg padaczki?

Dr n. med. Piotr Warakomski

Indywidualne modelowanie mózgu pomaga w przewidywaniu propagacji napadów.


Oscylacje sieci neuronalnej są fundamentalnym mechanizmem potrzebnym dla odbioru bodźców, utrzymywania stanu przytomności oraz procesów poznawczych.

W konsekwencji perturbacje w aktywności sieci neuronalnej odgrywają ważną rolę w patofizjologii chorób mózgu. Pozyskane informacje strukturalne za pomocą nieinwazyjnych obrazowań struktur mózgu mogą być przetworzone przez modelowanie matematyczne. Wówczas można wygenerować model sieci neuronalnej niejako spersonifikowany dla konkretnego osobnika służący wyjaśnieniu mechanizmów funkcjonowania mózgu i testowania hipotez klinicznych.

Autorzy badania wykonywali eksperymenty dotyczące funkcjonowania pacjentów z padaczką oporną na leczenie poprzez wyciąganie szczegółowych informacji z obrazowania rezonansowego; przez co starali się stworzyć wirtualne modele mózgowia obrazujące fu...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Komentarz

Badanie pochodzi z Francji, ze szpitali położonych w Marsylii, i obrazuje symbiozę nauk medycznych oraz nowoczesnego, wysublimowanego oprogramowania komputerowego, zdolnego do [...]

Do góry