Podatki

PIT pod kontrolą

Edyta Szewerniak-Milewska

To, czy podatnicy wywiązują się z obowiązku rozliczenia podatku dochodowego, jest skrupulatnie sprawdzane. Urząd skarbowy interesuje przede wszystkim terminowość złożenia zeznania, prawidłowość wyliczeń oraz zasadność korzystania z ulg podatkowych.


W tym roku termin złożenia rocznego zeznania podatkowego od osób fizycznych za poprzedni rok upłynął 2 maja (dla PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 i PIT-39) lub 31 stycznia, jeśli podatnik składał PIT-28. Jeśli ktoś nie dotrzymał tych terminów, urząd najpewniej wezwie go, aby wyjaśnił, dlaczego tak się stało. Jeśli nie uda mu się tego wiarygodnie wytłumaczyć, grozi mu grzywna – niezłożenie rozliczenia rocznego jest bowiem wykroczeniem skarbowym. Wysokość grzywny zależy od okoliczności sprawy oraz sytuacji życiowej podatnika: jego stanu majątkowego, dochodów, możliwości zarobkowania itp. Nakładana jest w formie mandatu karnego – jeśli podatnik go nie przyjmie, sprawa trafia do sądu.

Do góry