Podatki

Odliczenia w podróży służbowej

Edyta Szewerniak-Milewska

Jeśli lekarz w ramach prowadzonej działalności pracuje poza miejscowością, w której mieszka lub w której stale wykonuje działalność, to zgodnie z wyjaśnieniami resortu finansów (nr 120453/K) można to uznać za podróż służbową. Dzięki temu część związanych z tym wydatków lekarz będzie mógł uwzględnić w swoich kosztach podatkowych.

Przedsiębiorca może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wszelkie rzeczywiście poniesione i właściwie udokumentowane wydatki związane z podróżą służbową, o ile wykaże, że zostały one poniesione w celu osiągnięcia przychodu, zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodu i nie zostały wymienione w art. 23 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Co przedsiębiorca odbywający podróż służbową może wrzucić w koszty?

Jeżeli podróżuje publicznym środkiem transportu, może odliczyć bilet za przejazd pociągiem, autobusem, promem, samolotem (bez ograniczeń co do rodzaju i klasy środka transportu).

Do góry