Nowości

Kardiologia: IPP nie tylko w chorobie wrzodowej

Dr n. med. Agnieszka Olszanecka

Inhibitory pompy protonowej być może zapobiegają lub leczą nadciśnienie indukowane ciążą i stan przedrzucawkowy.


Nadciśnienie tętnicze w ciąży stanowi istotny problem kliniczny, występuje w 7-15 proc. ciąż i stanowi w krajach rozwiniętych jedną z głównych przyczyn śmiertelności matek i płodów. Stan przedrzucawkowy jest obecnie definiowany jako wystąpienie białkomoczu u ciężarnej z nadciśnieniem indukowanym ciążą lub nadciśnieniem przewlekłym. Należy go traktować jako chorobę układową związaną z zaburzeniem we wczesnym okresie implantacji trofoblastu (niedostateczna migracja z utrzymującą się strukturą mięśniową błony środkowej tętnic spiralnych), który w sensie patogenetycznym może być podzielony na dwa etapy:

  • płodowy – nieprawidłowego przepływu łożyskowego,
  • matczyny – reakcji układowej z aktywacją reakcji zapalnej, stresu oksydacyjnego i systemowym zaburzeniem funkcji śródbłonka.

Patofizjologia stanu przedrzucawkowego nie jest jednoznacznie wyjaśniona, ale ostatnie dane wskazują, że kluczowe w patomechanizmie schorzenia jest zaburzenie równowagi między czynnikami stymulującymi i hamującymi angiogenezę, do którego może doch...

Do góry