Nowości

Położnictwo: Ryzyko w życiu płodowym

Lek. med. Elżbieta Świeściak

Nadciśnienie ciążowe stanowi nowy czynnik ryzyka rozwoju cukrzycy typu 2 u potomstwa.


Kobiety, które przebyły ciążę powikłaną nadciśnieniem tętniczym, nadciśnieniem indukowanym ciążą i stanem przedrzucawkowym, są w grupie podwyższonego ryzyka wystąpienia chorób układu sercowo-naczyniowego i cukrzycy typu 2 w późniejszym życiu m.in. na skutek większej insulinooporności utrzymującej się po zakończeniu ciąży. Dotychczas wykazano, że u potomstwa tych matek stwierdza się wyższe ciśnienie tętnicze krwi, wyższe BMI i częstsze występowanie udarów, jednak nie zbadano, czy ciąża powikłana nadciśnieniem predysponuje potomstwo do wystąpienia cukrzycy typu 2 w dorosłym życiu.

Do góry