Nowości

Osteoporoza: Czy ocena metodą FRAX jest wiarygodna?

Prof. dr hab. med. Wojciech Pluskiewicz

Algorytm FRAX lepiej identyfikuje osoby bez złamań, niż prognozuje złamania u osób z wyjściowym wysokim ryzykiem.


Ocena ryzyka lub prawdopodobieństwa wystąpienia złamania to nadal hot topic. Myśl, by przy wykorzystaniu danych klinicznych i diagnostycznych spróbować przewidzieć wystąpienie złamania, jest niezwykle interesująca i ważna dla praktycznego postępowania lekarskiego. Wiadomo, że wystąpienie złamania osteoporotycznego, czyli takiego, które powstało w wyniku niewielkiego urazu (głównie upadku z wysokości własnego ciała), to nie tylko objaw choroby, lecz także niekorzystny czynnik prognostyczny zwiększający nawet kilkakrotnie ryzyko kolejnego złamania.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Komentarz

Przedstawiana analiza wskazuje na niedoskonałość metody FRAX, która powinna umożliwiać jak najtrafniejszą identyfikację osób zagrożonych złamaniami – naturalnych kandydatów do rozpoczęcia [...]

Do góry