Nowości

Psychiatria: Lęk po urazie głowy

Prof. dr hab. med. Łukasz Święcicki

Wyniki badań epidemiologicznych przeprowadzonych w Australii wskazują, że występowanie lęku oraz depresji jest istotnie częstsze u osób, które doznały urazu głowy, w porównaniu z tymi, u których taki incydent nie miał miejsca.


Autorzy zwracają uwagę, że w piśmiennictwie można znaleźć wiele danych na temat związku między przebytym urazem głowy a występowaniem depresji, znacznie mniej natomiast wiadomo o występowaniu lęku. Drugi istotny problem to brak wystarczających danych na temat rzeczywistej częstości występowania urazów głowy w populacji ogólnej. W celu rozwiązania tych problemów autorzy zaplanowali duże badanie epidemiologiczne, które przeprowadzono w trzech kolejnych falach obejmujących łącznie lata 1999-2010.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Komentarz

Wydaje się, że na co dzień nie zdajemy sobie sprawy ani z tego, jak często występują poważne urazy głowy (u ponad [...]

Do góry