Made in poland

Glikokortykosteroidy zamiast resekcji

Wojciech Skowroński

Konsultacja medyczna: prof. Iwona Niedzielska

Oddział Chirurgii Szczękowo-Twarzowej Szpitala Klinicznego im. A. Mielęckiego w Katowicach może pochwalić się sukcesem na światową skalę. To dzięki prof. dr hab. med. Iwonie Niedzielskiej, ordynator Oddziału Chirurgii Szczękowo-Twarzowej Szpitala Klinicznego im. A. Mielęckiego w Katowicach. W ostatniej chwili podjęła ona decyzję o przewiezieniu pacjenta z sali operacyjnej do zabiegowej z zamiarem wykonania (zamiast dużej resekcji) serii zastrzyków z glikokortykosteroidów. Pierwsze efekty nie były imponujące, ale kolejne nastrzykiwania przyniosły zaskakujące rezultaty (ryc. 1).

Pacjentem był mający dziś 17 lat chłopak z Międzybrodzia Bialskiego. Do katowickiego szpitala trafił w 2013 roku po wizycie u lekarza dentysty, który w czasie rutynowego badania zauważył niepokojące zmiany w strukturach jamy ustnej. Pacjent, jak sam twierdzi, nie odczuwał żadnego bólu, jedynie dyskomfort w postaci zgrubienia wyczuwanego pod językiem.

Niepozorne zmiany były jednak oznaką rozwijającego się ziarniniaka olbrzymiokomórkowego w postaci naciekającej. Guz spowodował już rozdęcie trzonu żuchwy, deformację w sklepieniu przedsionka jamy ustnej, sięgał w badaniu palpacyjnym połowy dna struktur jamy ustnej i wymagał wykonania zabiegu operacyjnego polegającego na rozległej resekcji trzonu żuchwy.

Nowotwór ten występuje pod dwiema postaciami: łagodnej, ograniczonej małej zmiany śródkostnej, i agresywnej, deformującej kość i wymagającej według standardów chirurgii szczękowo-twarzowej radykalnej operacji.

Lekarze najpierw posłużyli się zdjęciem pantomograficznym. Ten obraz przeglądowy wykonywany jest rutynowo w czasie rozpoznawania zakresu zmian patologicznych, jednak dopiero w czasie dalszej diagnostyki, przy zastosowaniu tomografii wolumetrycznej...

Do góry